Otvorme srdcia láske, dobrému slovu, poézii...

thumbnail

Marec je čas, keď sa stretávajú víťazi triednych kôl, v našom prípade 2. - 4. ročníka , ktorí majú radi poéziu a prózu v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Tohto roku sme si vypočuli 28 krásnych umeleckých textov v podaní tých najmenších recitátorov na základnej škole Májové námestie v Prešove. Privítali sme medzi sebou aj vzácneho hosťa s poradným hlasom pri hodnotení - riaditeľku Domu Matice slovenskej v Prešove, Mgr. Slávku Jurkovú. Porota v zložení Mgr. Jurišinová, Mgr. Simoníková, Mgr. Tarasovičová a Mgr. Harbaľová to veru nemala ľahké! Nakoniec boli víťazi vyhlásení a odmenení krásnymi knihami a diplomami.
Pani riaditeľka nám pomohla, aby sme rozhodli spravodlivo a objektívne. „ Náš materinský jazyk je krásny a ponúka nám mnoho možností vyjadriť sa k akejkoľvek téme. Záujem o recitovanie medzi deťmi a mládežou začína upadať, ktovie prečo. Ale dnes som sa presvedčila o tom, že deti o recitácie majú záujem. Bol to krásny zážitok a deti podali skvelé výkony. Vyhrať síce mohli len tí najlepší, ale aj ostatné deti majú krásnu skúsenosť ako ľahšie zvládať prezentáciu pred publikom. Táto súťaž má hlboký význam pre rozvoj našej materinskej reči medzi deťmi i mládežou a touto súťažou nezabúdame ani na našich velikánov akým bol aj samotný P. O. Hviezdoslav, potešila nás milými slovami riaditeľka DMS v Prešove.
Blahoželáme im a držíme palce v okresnom kole! Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa na stretnutie pri krásnom slove zas o rok!

 

Poézia:        1.  Eva Panová   IV. B                                                      Próza:      1. Natália Vašková   II.D

  1.  Katarína Kováčová  II. A                                                                           2. Hannah Ňachajová  IV.B
  2. Boris Mavrodiev   II. D                                                                                 3. Tomáš Panák  IV. A

 

Mgr. Tamara Simoníková
ZŠ Májove námestie Prešov
článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia