Pálenie jánskych ohňov

thumbnail

Polichno, 24. 6. 2017

V sobotu 24. júna, na Jána, v obci po roku opäť horeli jánske ohne. MO MS Polichno v spolupráci s obcou Polichno zorganizoval túto akciu v snahe nadviazať na tradíciu, na ktorú tí skôr narodení s radosťou spomínajú.
V minulosti na Polichne horievali Jánske ohne na troch miestach a počas troch dní – v predvečer Jána, na Jána a večer po Jánovi. V súčasnosti je to už síce len na jednom z týchto miest a v jeden večer, no tak ako kedysi na Jána i dnes sa členovia MO MS, obyvatelia Polichna, rodáci, priatelia či známi stretli v samotnom centre obce, pred domom Miestneho odboru Matice slovenskej, kde ich privítala predsedníčka MO MS, PhDr. Miroslava Babicová. Následne sa im prihovoril Mgr. Matej Baláž, ktorý im priblížil tradíciu Jánskych ohňov a tradičné jánske piesne zaspievali členky FDS Dubkáčik z Buzitky. Odtiaľ sa v sprievode pobrali nad dedinu, kde už bola nachystaná vatra. Počas presunu, presne v súlade s tým, ako to bývalo v minulosti, sa i dnes zastavovali pred domami, kde svojim spevom, ktorý sa ozýval po polichňanských dvoroch, prilákali i ďalších zvedavcov.
Na vršku nad dedinou, z ktorého výhľad očaril hádam každého, kto tu bol po prvýkrát, predsedníčka MO MS oficiálne zahájila akciu a vo svojom príhovore venovala pozornosť nie len tradícii pálenia Jánskych ohňov, ale pripomenula aj ostatné zvyky, obyčaje, ktoré v minulosti v obci zachovávali. Starosta obce, Pavel Kyseľ, zapálil vatru, ktorú bolo vidno do ďaleka a pri ktorej všetkých prítomných potešili svojim hudobným programom členovia folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik a ľudová hudba Podjavorská muzika, ktorí už pri matičnom dome zahájili, počas presunu pokračovali a tu zavŕšili svoje vystúpenie, v ktorom umožnili prítomným presunúť sa v čase a vypočuť si tradičné piesne, najmä trávnice, ktoré si naši predkovia v tomto krásnom kraji v minulosti vyspevovali. Popri ich vystúpeniu prítomných potešila i Majka Malčeková zo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, ktorá predviedla hru na flaute, heligonkár Ondrej Čiešok z Haliče, ktorý hrou na heligónke pri speve krásnych ľudových piesní doprevádzal svoje dcéry Aničku a Marcelku a tiež Evku Gembickú.
Po oficiálnej časti, ktorá potešila ucho a dušu prítomných, nasledovala voľná zábava, počas ktorej sa do dediny i po okolitých lesoch a dolinách rozliehali slová ľudových piesní, ktoré si účastníci, posilnení výborných guľášom a domácimi koláčikmi v doprovode heligónky Ondreja Čieška s radosťou vyspevovali. No a keď večer pokročil a vatra sa primerane zmenšila, nezabudlo sa ani na to, čo bolo neodlučiteľnou súčasťou jánskych ohňov – na preskakovanie vatry. A tak i tento krát mládenci prezentovali svoju odvahu i kumšt a ukázali, ako sa má ponad ohne skákať.

Miroslava Babicová
predseda MO MS Políchno

článok neprešiel jazykovou úpravou