Pastierske hry v Lome nad Rimavicou


//Pastierske hry v Lome nad Rimavicou

Lom nad Rimavicou, december 2018

V jednej z najvyššie položených slovenských obcí v Lome nad Rimavicou sa v poslednú vlaňajšiu sobotu za slnečného počasia uskutočnil 19. ročník Pastierskych hier vianočných. Hry sa začali svätou omšou v rímskokatolíckom kostole, ktorú celebroval správca tejto farnosti Ján Kaličiak spolu s pátrom Jozefom Amrichom zo Spoločnosti Ježišovej, pôsobiaci v Trnave.
Po slávnostnej svätej omši sa pestrofarebný sprievod vybral dolu dedinou do jej stredu, kde hry otvoril starosta obce Jozef Katreniak a s koledami sa predstavili betlehemské skupiny z Kokavy nad Rimavicou, Snôh, Valaskej, Ďubákova – Šoltýsky a z Lomu nad Rimavicou. Podujatie, ktoré prilákalo do tejto horskej obce stovky návštevníkov, spestrili vystúpenia heligonkárov a ženskej speváckej skupiny z Kokavy nad Rimavicou, ľudovej hudby pod vedením Pavla Katrenčíka z Brezna a Troch kráľov z tamojšej obce. Moderátorom bol Július Obernauer – člen Divadelného súboru Jána Chalupku v Brezne.
Pastierske hry v Lome nad Rimavicou boli zo začiatku len prehliadkou miestnych betlehemských skupín, neskôr sa na týchto hrách zúčastňovali aj betlehemci zo širokého regiónu. Nacvičovali sa v každej väčšej osade a ukazovali ich v príbytkoch, v ktorých ich prijali. Betlehemci predvádzajú vianočnú hru o narodení Ježiška v rôznych podobách. Ich defilé sa konalo už na polnočnej omši v kostole, opakovalo sa cez celé vianočné sviatky a niekedy trvalo až do Troch kráľov. Súčasťou betlehemských skupín je postava Kuba, ktorý je oblečený do ovčej kožušiny s kyjakom – čo je prvok komický a pre deti jedinečná postava.

Daniel Rakyta
Foto: Štefan Németh

2019-01-08T16:01:18+00:008 januára 2019 |Banskobystrický kraj|
X