Pavol Dobšinský


//Pavol Dobšinský

Duch a reč ľudu nášho naozaj vyniká i čo do mnohosti, i čo do jakvosti hlboko báječných, krásne básnických a mravne bezúhonných povestí.

 Pavol Dobšinský – pedagóg, spisovateľ, zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok, prekladateľ, publicista, redaktor, kritik, folklorista, básnik, literárny historik. V tomto roku si pripomíname 190. výročie jeho narodenia.

Práve jemu môžu deti vďačiť za najkrajšie slovenské rozprávky. Piesne, príslovia, porekadlá, obyčaje či povery a príbehy. Zapisoval si všetko, čo od obyčajných ľudí počul. Aj vďaka tomu vzniklo jeho najväčšie dielo, ktoré vydal v závere svojho života – Prostonárodné slovenské povesti. Táto najväčšia zbierka obsahuje až 90 slovenských rozprávok.

Mnohí k nim siahli ako k dôležitému prameňu poznania života a kultúry slovenského ľudu. Do zbierky zaradil aj väčšinu rozprávok zo zbierky J. Rimavského a v pozmenenej podobe aj niektoré ľudové rozprávky Slovenských pohádek a pověstí od B. Němcovej, ako napríklad Soľ nad zlato, O dvanástich mesiačikoch a iné.
Martinský publicista a spisovateľ Igor Válek 24. mája zavítal do Dunajskej Stredy medzi žiakov ZŠ na Jilemnického ulici a ZŠ v časti Dunajskej Stredy Smetanov Háj. Spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, zberateľ a autor povestí, upravovateľ ľudových rozprávok, publicista, editor, redaktor, organizátor kultúrneho, najmä literárneho života, Igor Válek sa dlhodobo zaoberá slovenskou literárnou klasikou a medzi najhodnotnejšie poklady z tejto truhlice patria, samozrejme, naše ľudové rozprávky a povesti. Pravdaže, aj tie, ktoré zozbieral a vydal Pavol Dobšinský a pár jeho priateľov. Jeho dvojzväzkové Najkrajšie slovenské národné rozprávky sú určené úplne všetkým, čo už vedia čítať, dokážu vnímať a chcú nielen v sebe, ale i okolo seba šíriť mnoho múdreho a poučného z odkazu „našich starých“, ako sa vyjadril klasik. Všetky povesti, rozprávky, príbehy sú prerozprávané a či adaptované tak, aby vyzneli ako posolstvo. Spisovateľ spoločne so žiakmi nachádzali morálne ponaučenia rozprávok a povestí. Urobil si zle, budeš svoj čin ľutovať. Urobil si dobre, dobro sa ti vráti. Raz určite, zrkadlo v sebe nerozbiješ, mlyny melú pomaly, ale isto. Žiaci počúvali so záujmom, uvádzali, ktoré rozprávky, povesti poznajú, ktoré sfilmované diela Dobšinského videli. V závere besedy si prezreli knihy samotného spisovateľa. Beseda bola pripravená v spolupráci s Žitnoostrovskou knižnicou v Dunajskej Strede.

Ľ. Klučková, Dom MS v Dunajskej Strede

2018-05-30T16:48:50+00:0030 mája 2018 |Trnavský kraj|
X