„PIESNE NA TERAZ - HLBOKÉ SLOVO Z HLBOKÉHO“

thumbnail

Bottovo, 16. 9.  2017

V podvečer 16. septembra 2017 v malebnej dedinke Bottovo neďaleko Rimavskej Soboty v kultúrnom dome odznela literárno-hudobná kompozícia Piesne na teraz - Hlboké slovo z Hlbokého. Týmto programom Matica slovenská v zastúpení predsedníčky Miestneho odboru Matice slovenskej v Bottove pani Ľudmily Šimkovej zorganizovala pripomienku k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana - prvého predsedu Slovenskej národnej rady, spisovateľa, novinára, politika a organizátora kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelického kňaza a vedúcej osobnosti slovenského povstania 1848 – 1849.
V programe účinkoval Juraj Sarvaš, významný slovenský herec, režisér a scénarista, ktorý sa popri práci v divadle, televízii a v rozhlase venuje aj umeleckému prednesu. Pôsobí ako pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Maestra Sarvaša a vynikajúcu recitátorku Máriu Schlosserovú doprevádzalo Mužské spevácke okteto DANUBIUS OCTET SINGERS pod vedením Jaroslava Pehala, ktoré je zložené výlučne z profesionálne školených spevákov – absolventov Konzervatória a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Pôsobia v ňom členovia zborových telies z Bratislavy a Viedne. Teleso sa špecializuje na slovenskú, slovanskú a cappella tvorbu (spev bez nástrojového sprievodu) - predovšetkým autorov ako Eugen Suchoň, Ján Cikker, Leoš Janáček a i.
Sprievodným podujatím a nie menej významným bolo dôstojné oslávenie 93. výročia vzniku divadla v Bottove, ktoré zorganizovalo Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote. Pani Šimková pripomenula prítomným, že organizátormi a nositeľmi kultúry v dedine boli nielen učitelia, ale aj samotní Bottovčania, ktorí chceli hraním divadla stvárniť svoju lásku k umeniu, prežívanie radostných i smutných chvíľ v ich neľahkom živote. Práve o tom bola aj výstava „Divadelné spomienky“, ktorá poukázala na to, ako v minulosti všetci členovia divadla boli úzko spätí s rodnou dedinou a aj keď nemali dramatické vzdelanie, snažili sa svojím prístupom a umením baviť nielen ľudí v Bottove, ale aj v širokom okolí. Mladší aj starší divadelníci, ktorí sa pričinili o rozvoj ochotníckeho divadla v Bottove, boli ocenení pamätnými listami.
Organizátori sa touto cestou chcú poďakovať aj stálym podporovateľom kultúrneho života v obci, ktorými sú Roľnícka spoločnosť a.s. Bottovo, Lesné pozemkové spoločenstvo Dubina v Bottove a Poľovnícke združenie Bottovo.

Mgr. Ingrid Šulková
riaditeľka DMS Rimavská Sobota

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

J.Sarvaš
Príhovor Ľ.Šimkovej