Pietna spomienka na oslobodenie mesta Košice

thumbnail

Košice, 19. 1. 2017

Košičania si pripomínajú oslobodenie svojho mesta spod nemeckej i maďarskej fašistickej okupácie každoročne 19. januára 1945. Košice boli prvé veľké mesto na území Slovenska oslobodené sovietskou armádou a stalo sa až do úplného oslobodenia aj dočasné sídlo prezidenta i ďalších ústredných štátnych orgánov vtedajšej Česko-slovenskej republiky.
Udalosti januára 1945 boli mimoriadne dramatické, keďže maďarské fašistické oddiely tzv. Šípových krížov ešte v posledných dňoch okupácie barbarsky povraždili na rôznych miestach v Košiciach pri Hornáde, pri bývalých Gajdošových kúpeľoch, Petrovom sade, ale aj v ťahanovskom tuneli a inde desiatky nevinných občanov mesta a nezastavili sa ani pred zavraždením dvanástich civilistov priamo na hlavnej ulici 5. januára 1945.
Dňa 19. 1. 2017 v popoludňajších hodinách si košickí matičiari uctili pamiatku padlých ruských osloboditeľov Košíc na Námestí osloboditeľov položením vencov pri pamätníku ako aj pri hrobe neznámeho vojaka. Pri pamätníku sa každoročne koná pietna spomienka na oslobodenie Košíc, ktorú organizuje Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Mesto Košice, VÚC KSK a tohto roku to už bola 72. spomienka. Celkovú atmosféru na Námestí osloboditeľov dotvárala nastúpená jednotka Mestskej polície a v podaní dychovky zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. Košickí matičiari v tomto ročníku významne prispeli k celkovej atmosfére podujatia, keď zabezpečili čestnú stráž svojich členov v dobových uniformách pred pamätníkom oslobodenia mesta.
V druhej časti pietnej spomienky sa účastníci z iniciatívy Domu MS v Košiciach presunuli k buste armádneho generála Ivana J. Petrova, kde položili veniec v Mestskom parku pri jeho pamätníku spolu s členmi Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na čele s predsedom Mgr. Dianiškom ako aj s funkcionármi za Slovenskú národnú stranu na čele s krajským predsedom Ing. Ontkovičom. Tejto spomienky sa zúčastnili aj zástupcovia ruskej ambasády v Bratislave. Za Maticu slovenskú sa prihovoril podpredseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý priblížil históriu nielen osobností, ale aj historických udalostí viažucich sa k oslobodeniu mesta Košice. Na záver bol položený veniec aj k pamätníku majora in memoriam Ľudovíta Kukorelliho, ktorý je známy predovšetkým udalosťami Slovenského národného povstania, ale málokto vie, že v mladých rokoch študoval na štátnom reálnom gymnáziu v Košiciach, pôsobil tu ako profesionálny dôstojník a mal slávnostný pohrebný obrad v Dóme svätej Alžbety.

Michal Matečka

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia