Pietna spomienka na významného matičiara 85. výročie narodenia prof. I. Sedláka


//Pietna spomienka na významného matičiara 85. výročie narodenia prof. I. Sedláka

Kolegovia, priatelia a rodina si pripomenuli 85. výročie narodenia prof. Imricha Sedláka, ktorý nás opustil pred jeden a pol rokom.
Pri hrobe bývalého matičného podpredsedu, správcu, vedeckého tajomníka, vedca a pedagóga sa koncom januára (30. 1.) na martinskom Národnom cintoríne stretli blízki tohto národovca. V príhovoroch si pripomenuli jeho životné dielo, vykonanú prácu a pamiatku, ktorá je stále zachovaná, ale hovorili aj o osobne blízkych priateľských a humorných situáciách, ktoré s ním prežili. V príhovoroch vyzdvihli veľkolepé dielo bývalého kolegu. Za všetkých spomeňme aspoň niekoľkých matičných vedeckých a odborných pracovníkov – muzeológ dr. Jozef Beňovský, kulturológ doc. Pavol Parenička, tajomník MS Viliam Komora, manželka – etnologička a archivárka dr. Viera Sedláková či archivárka Danica Štubňová, manželka matičného grafika, ilustrátora a výtvarníka, „kubistu – galandovca“ Ivana Štubňu.
Matica slovenská bude v naďalej pokračovať vo vedeckej i kultúrnej práci a osvetovej činnosti, v ktorej pôsobil aj prof. I. Sedlák. Doplňme, že ako vysoký matičný funkcionár začal pôsobiť v obrodnom roku 1968 v Prešove vo funkcii podpredsedu našej najstaršej slovenskej národnej, kultúrnej a vedeckej ustanovizne. V sedemdesiatych rokoch sa ako politicky prenasledovaný usadil v matičnom sídelnom meste, kde doslova odovzdal svoj činorodý život našej slovenskej matičke. V duchu a jeho odkaze pôsobia, budú ho nasledovať a usilovne tvoriť aj ďalší súčasní dejatelia, ako i celá inštitúcia, a práve takto si najlepšie uchováme a navždy pripomenieme veľkolepé dielo prof. Sedláka. Nech Matica slovenská aj v budúcnosti dosahuje takéto veľkolepé miesto a postavenie v našom národe i štáte.

Viliam Komora, Foto: autor

článok neprešiel jazykovou úpravou

Niektorí z kolegov, priateľov spoločne
s manželkou pri hrobe prof. I. Sedláka

2018-01-31T10:50:16+00:0031 januára 2018 |Žilinský kraj|
X