Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa víťazstva na fašizmom pri Pamätníku oslobodenia v Šintave


//Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa víťazstva na fašizmom pri Pamätníku oslobodenia v Šintave

Miestny odbor Matice slovenskej v Šintave v spolupráci s Okresným výborom Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante zorganizovali dňa 10. mája 2019 pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa víťazstva na fašizmom pri Pamätníku oslobodenia v Šintave.
Ešte stále sú tu s nami ľudia, ktorí si pamätajú, čo znamenajú všetky hrozné štatistiky tejto vojny.
Preto ani my v Šintave nezabúdame.
Naša vďačnosť patrí našim osloboditeľom, predovšetkým Červenej armáde.
Som rád, že sa v obci Šintava žije tradícia pripomínania si tohto dátumu 8. či 9 mája 1945 a každoročne sa pri príležitosti tohto výročia uskutočňuje kultúrny program a následne pietny akt kladenia vencov.
Aj tento rok sme sa zišli pri Pamätníku oslobodenia, aby sme si, v rámci možností, pripomenuli toto výročie.
Z kroniky obce sa o tomto pamätníku dozvedáme, že bol postavený ako náhrobný kameň dvom padlým sovietskym vojakom, ktorí padli v bojoch proti nemeckým fašistom pri Šintave dňa 1. apríla 1945. Ich telá síce o dva roky preniesli do Bratislavy na Slavín, ale náhrobný kameň so slušnou ohradou (umelý kameň) sa dodnes zachováva a ctí ako pamiatka na osloboditeľov od fašistickej nadvlády v našej obci. Pozemok bol zakúpený od pána Karola Molnára za 1 000 Kčs. Pomník postavil Michal Široký, murársky majster zo Šintavy.
Do kroniky sa zapísal aj rok 2014, keď bol tento pamätník zrekonštruovaný s podporou Veľvyslanectva ruskej federácie a slávnostne odhalený za prítomnosti pána Dušana Čaploviča, vtedajšieho ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho excelencie pána Pavla Maratoviča Kuznecova, vtedajšieho mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v SR.
Pietnym aktom položenia vencov s sprievodom tónov smútočnej hudby a súčinnosti s vojakmi Ženijného práporu Ozbrojených síl v Seredi si uctili všetkých padlých hrdinov predstavitelia:

* radca – vedúci konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Taurus Špokiavičus.

* zástupca Slovenského zväzu protifašistického odboja

* Dobrovoľní hasiči zo Šintavy.

* predseda žiackej Matice slovenskej Prúty Adam Čambál zo ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

* predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Miroslav Holička, Martin Bodis, Štefan Drábik, konateľ spoločnosti Šintavan, s. r. o., a všetci priatelia tu prítomní.

Poďakovanie patrí pánovi PhDr. PaedDr. Martinovi Bodisovi, PhD., ktorý sa spolupodieľal na organizácii celého podujatia, a taktiež Adamkovi Čambálovi a mužskému speváckemu zboru Rozmarín, ktorý kultúrnym programom doplnil túto slávnostnú udalosť.
Ďakujeme aj všetkým prítomným, ktorí prišli na toto miesto a uctili si všetkých, ktorí pred 74 rokmi položili svoj život za to, aby sme dnes mohli žiť v slobodnej krajine.

PhDr. Libuša Klučková

 

2019-05-23T15:23:19+00:0023 mája 2019 |Trnavský kraj|
X