Plán podujatí MS v roku 2016 – Roku Svetozára Hurbana Vajanského


//Plán podujatí MS v roku 2016 – Roku Svetozára Hurbana Vajanského

Plán podujatí Matice slovenskej v roku 2016 – Roku Svetozára Hurbana Vajanského
(100. výročie smrti Svetozára Hurbana Vajanského)

JANUÁR
Výročie vzniku Slovenskej republiky (1. január)

Noc Ľudovíta
160. výročie smrti Ľudovíta Štúra
miesto konania: Bratislava, Modra
dátum: 11. 1.
garant: Dom MS Bratislava

50. výročie smrti divadelného režiséra, dramaturga a matičiara Ferdinanda Hoffmanna
Spomienkové podujatie
miesto konania: Žilina
dátum: 21. 1.
garant: Dom MS Žilina

Z jamy útlaku na slnečné svetlo napredovania
140. výročie smrti Jonáša Záborského (seminár)
miesto konania: Župčany
dátum: 23. 1.
garant: Dom MS Prešov

Vyhlásenie súťaží

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
Matičná esej 2016 (Vajanského odkaz dnešku)
Matica slovenská včera a dnes – počítačové prezentácie

FEBRUÁR
150. výročie narodenia Ladislava Nádaši-Jégého; v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom
Spomienkové podujatie
miesto konania: Dolný Kubín
dátum: 16. 2.
garant: Slovenský literárny ústav MS

190. výročie narodenia Svetozára Miletiča
Seminár
miesto konania: Bratislava
dátum: 22. 2.
garanti: Slovenský historický ústav MS, Historický odbor MS

120. výročie narodenia Jozefa Cígera Hronského
Spomienkové multižánrové podujatie spojené s odhalením busty J. C. Hronského z roku 1968 v Parkovej galérii Ľ. Štúra na Námestí SNP vo Zvolene.
miesto konania: Zvolen
dátum: 27. 2.
garant: Oblastné pracovisko MS Zvolen

Vedecká konferencia ku krajanskej problematike
miesto konania: Nadlak (Rumunsko)
dátum:
garant: Krajanské múzeum MS

MAREC
150. výročie narodenia Izabely Textorisovej
Spomienkové podujatie
miesto konania: Blatnica alebo Krupina
dátum: 16. 3.
garant: Vlastivedný odbor MS

Hrdinovia Malej vojny z marca 1939
Spomienkové podujatie
miesto konania: Spišská Nová Ves
dátum: 18. 3.
garant: Dom MS Spišská Nová Ves, Mladá Matica

60. výročie smrti Gejzu Vámoša
Seminár
miesto konania: Piešťany
dátum: 22. 3.
garant: Slovenský literárny ústav MS

Šaliansky Maťko – 21. ročník
Celoslovenské kolo
miesto konania: Šaľa
dátum:
garanti: Miestny odbor MS Šaľa, Vydavateľstvo MS

APRÍL
120. výročie narodenia Jozefa Špirka
Spomienkové podujatie
miesto konania: Spišská Nová Ves
dátum: 5. 4.
garant: Dom MS Spišská Nová Ves

Deň ľudových tradícií
Kultúrne podujatie pre študentov pri príležitosti 100. výročia smrti S. H. Vajanského
miesto konania: Tisovec
dátum:
garant: Dom MS Rimavská Sobota

100. výročie smrti Štefana Sandtnera; v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov
Seminár
miesto konania: Pezinok
dátum: 13. 4.
garant: Vedné ústredie MS

Kantiléna 2016; v spolupráci s mestom Galanta
XVII. ročník spomienkového koncertu na počesť Karola Duchoňa
miesto konania: Galanta
dátum:
garant: Dom MS Galanta

Národné slávnosti na Devíne; v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom
miesto konania: Devín
dátum: 23. 4.
garant: Dom MS Bratislava

Štúrovo pero (projekt Štúrov Zvolen); v spolupráci s viacerými partnermi
21. ročník novinárskej súťaže vysokoškolákov
miesto konania: Zvolen
dátum:
garanti: Oblastné pracovisko MS Zvolen, Vydavateľstvo MS

170. výročie spisu Ľudovíta Štúra Nárečia slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí
miesto konania: Bratislava
dátum:
garanti: Slovenský historický ústav MS, Historický odbor MS

Mačovské gazdovské dvory
XIV. ročník prezentácie kultúrneho dedičstva našich predkov
miesto konania: Diviaky nad Nitricou
dátum: 30. 4.
garant: Dom MS Prievidza

MÁJ
Rendezvous s M. R. Štefánikom
4. ročník
miesto konania: Bratislava
dátum: 4. 5.
garanti: Dom MS Bratislava, Mladá Matica

Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb; v spolupráci s Národným osvetovým centrom
XXII. ročník nesúťažného festivalu
miesto konania: Trebišov
dátum: 6. – 8. 5.
garant: Dom MS Košice

Pochod vďaky spojený so 180. výročím narodenia Pavla a Michala Mudroňovcov
Pri príležitosti výročia ukončenia 2. svetovej vojny
miesto konania: Hrušov – Čabraď, Čabraďský Vrbovok
dátum:
garant: Oblastné pracovisko MS Hrušov

110. výročie narodenia Andreja Guotha
Seminár
miesto konania: Liptovský Mikuláš
dátum: 10. 5.
garant: Dom MS Liptovský Mikuláš

 

O Cenu Slovenského učeného tovarišstva 2015/2016
XVII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže
miesto konania: Trnava
dátum:  19. 5.
garant: Oblastné pracovisko MS Holíč

140. výročie smrti Janka Kráľa
Seminár
miesto: Zlaté Moravce
dátum: 23. 5.
garant: Vedné ústredie MS

Kráľove Šahy
Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy žiakov základných škôl
miesto konania: Šahy
dátum:
garant: Dom MS Levice

Máme spoločnú vlasť
miesto konania: Dunajská Streda
dátum:
garant: Dom MS Dunajská Streda

JÚN
190. výročie narodenia Viliama Paulinyho-Tótha
miesto konania: Martin
dátum: 2. 6.
garanti: Vedné ústredie MS, Inštitút vzdelávania MS, n. o.

50. ročník literárneho festivalu Slovesná jar, spojený so 155. výročím Memoranda národa slovenského; v spolupráci s viacerými partnermi
miesto konania: Martin
dátum: 7. – 10. 6.
garant: Slovenský literárny ústav MS

Prečo mám rad slovenčinu, prečo mám rád Slovensko; v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 24. ročníka
miesto konania: Nové Zámky
dátum: 9. 6.
garanti: Miestny odbor MS Nové Zámky, Krajanské múzeum MS

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva; v spolupráci so ZŠ a MŠ kráľa Svätopluka Šintava
Slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže
miesto konania: Šintava
dátum: 10. 6.
garanti: Dom MS Galanta, Sekretariát predsedu a správcu MS
Štúrov Zvolen
Recitačná súťaž
miesto konania: Zvolen
dátum:
garant: Oblastné pracovisko MS Zvolen

Kuruci, do zbrane!
185. výročie Východoslovenského roľníckeho povstania
miesto konania: Vranov nad Topľou
dátum: 12. 6.
garanti: Oblastné pracovisko MS Vranov nad Topľou, Mladá Matica

190. výročie narodenia Viliama Paulinyho-Tótha
miesto konania: Senica
dátum: 14. 6.
garanti: Vedné ústredie MS, Oblastné pracovisko MS Holíč

Gorazdovo výtvarné Námestovo; v spolupráci s Národným osvetovým centrom
XXI. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou
miesto konania: Námestovo
dátum: 17. 6.
garant: Dom MS Liptovský Mikuláš

Biskup a národný dejateľ Alexander Alagovič
Spomienkové podujatie
miesto konania: Malženice
dátum: 19. 6.
garant: Dom MS Galanta

170. výročie narodenia a 90. výročie smrti Matúša Dulu
Spomienkové podujatie
miesto konania: Martin
dátum: 21. 6.
garant: Slovenský historický ústav MS

Klenovská rontouka
38. ročník Gemersko-malohontských folklórnych slávností
miesto konania: Klenovec
dátum: 24. – 26. 6.
garant: Dom MS Rimavská Sobota

Mihaľovski deski
Divadelný festival
miesto konania: Michalovce
dátum: 25. 6.
garant: Dom MS Michalovce

155 výročie smrti Pavla Jozefa Šafárika
miesto konania: Kobeliarovo
dátum: 26. 6.
garant: Dom MS Rožňava

JÚL
Slávnosť vysvätenia kríža spojená s cyrilo-metodským slávením pri príležitosti 20. výročia výstavby kríža na Šibenej hore
miesto konania: Bardejov
dátum: 2. 7.
garant: Dom MS Prešov

Slavica Fest; v spolupráci s občianskym združením Slavica
Medzinárodný folklórny festival
miesto konania: Nitra
dátum: 2. – 3. 7.
garant: Dom MS Nitra

Cyrilo-metodské oslavy; v spolupráci s príslušnými samosprávami
miesto konania: Nitra, Terchová, Branč, Dolný Kubín a iné
dátum: 4. – 5. 7.
garanti: Dom MS Nitra, Sekretariát predsedu a správcu MS

Deň role
miesto konania: Hrušov
dátum:
garant: Oblastné pracovisko MS Hrušov

Vatra zvrchovanosti
Okresné oslavy
miesto konania: Vlachovo
dátum:
garant: Dom MS Rožňava

140. výročie smrti Ivana Kraska
Seminár
miesto konania: Lukovištia
dátum: 12. 7.
garanti: Dom MS Rimavská Sobota, Slovenský literárny ústav MS

Národný výstup na Sitno; v spolupráci s viacerými partnermi
miesto konania: Sitno
dátum:
garant: Dom MS Levice

Dni Jozefa Miloslava Hurbana v Košiciach
miesto konania: Košice
dátum:
garant: Dom MS Košice

Spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia smrti Svetozára Hurbana Vajanského
miesto konania: Vlachovo
dátum:
garant: Dom MS Rožňava

Matičná vatra zvrchovanosti spojená s folklórnym festivalom v Cejkove
24. ročník
miesto konania: Cejkov
dátum: 17. 7.
garant: Dom MS Michalovce

Gorazdov Močenok; v spolupráci s Národným osvetovým centrom
XXIV. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla
miesto konania: Močenok
dátum: 27. – 31. 7.
garant: Dom MS Nitra

Národné matičné slávnosti 2015; v spolupráci s viacerými partnermi
miesto konania: Komárno
dátum: 30. – 31. 7.
garant: Dom MS Komárno

AUGUST
54. ročník Jánošíkových dní; v spolupráci s obcou Terchová
miesto konania: Terchová
dátum: 4. – 7. 8.
garant: Sekretariát predsedu a správcu MS

Národný výstup na Kriváň; v spolupráci s viacerými partnermi
dátum: 13. 8.
garant: Dom MS Liptovský Mikuláš

150. výročie smrti Karola Kuzmányho
Spomienkové podujatie
miesto konania: Brezno
dátum: 14. 8
garant: Oblastné pracovisko MS Brezno

100. výročie smrti Svetozára Hurbana Vajanského
Spomienkové podujatie spojené s odhalením busty
miesto konania: Martin
dátum: 17. 8.
garanti: Vedné ústredie MS, Miestny odbor MS Martin

Hontianska paráda; v spolupráci s viacerými partnermi
miesto konania: Hrušov
dátum: 19. – 20. 8.
garant: Oblastné pracovisko MS Hrušov

Ľudové zvyky na Pohorelej a Zbojskej
miesto konania: Pohorelá
dátum:
garant: Dom MS Banská Bystrica

SEPTEMBER
Deň ústavy SR
miesto konania: Bratislava
dátum: 1. 9.
garant: Dom MS Bratislava

40. výročie smrti Ladislava Novomeského; v spolupráci so Záhorskou knižnicou Senica
Spomienkové podujatie
miesto konania: Senica
dátum: 6. 9.
garant: Oblastné pracovisko MS Holíč

Národný výstup na Pustý hrad (projekt Štúrov Zvolen)
24. ročník
dátum:
garant: Oblastné pracovisko MS Zvolen

Kojšovská heligónka
8. ročník prehliadky
miesto konania: Kojšov
dátum: 11. 9.
garant: Dom MS Spišská Nová Ves

Kuruci, do zbrane!
185. výročie Východoslovenského roľníckeho povstania
miesto konania: Haniska pri Prešove
dátum: 17. 9.
garanti: Dom MS Prešov, Mladá Matica

140. výročie narodenia Mons. Štefana Mnoheľa
Seminár
miesto konania: Poprad
dátum: 21. 9.
garanti: Dom MS Spišská Nová Ves, Vedné ústredie MS

Forum Slavica
Medzinárodná vedecko-popularizačná konferencia
miesto konania: Nitra
dátum: 23. 9.
garant: Dom MS Prievidza

270. výročie narodenia a 230. výročie smrti Mórica Beňovského
miesto konania: Vrbové
dátum: 27. 9.
garanti: Oblastné pracovisko MS Holíč, Slovenský historický ústav MS

100. výročie smrti Svetozára Hurbana Vajanského
Vedecká konferencia
miesto konania: Bratislava
dátum:
garanti: Slovenský historický ústav MS, Inštitút vzdelávania MS, n. o.

Vedecká konferencia k národnostnej otázke
miesto konania: Fiľakovo alebo Lučenec
dátum:
garant: Stredisko národnostných vzťahov MS

Vedecká konferencia ku krajanskej problematike
miesto konania: Nový Sad (Srbsko)
dátum:
garant: Krajanské múzeum MS

Dni Andreja Hlinku; v spolupráci s mestom Ružomberok
miesto konania: Ružomberok
dátum:
garanti: Dom MS Liptovský Mikuláš, Mladá Matica

OKTÓBER
Timravin chodníček; v spolupráci s obcou Polichno
Jubilejný 25. ročník turisticko-literárno-výtvarného podujatia
miesto konania: Polichno, Ábelová, Lučenec
dátum: 1. 10.
garant: Dom MS Lučenec

Chalupkovo Brezno
49. ročník celoslovenskej prehliadky záujmovej umeleckej tvorivosti učiteľov
miesto konania: Brezno
dátum:
garant: Oblastné pracovisko MS Brezno

170. výročie založenia a 135. výročie obnoveného vydávania Slovenských pohľadov
Seminár
miesto konania: Bratislava
dátum: 4. 10.
garant: redakcia Slovenských pohľadov

100. výročie narodenia Jána Frátrika; v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom Žilina a Spolkom slovenských spisovateľov
Odborný seminár
miesto konania: Žilina
dátum: 11. 10.
garant: Slovenský literárny ústav MS

100. výročie smrti Svetozára Hurbana Vajanského
Seminár
miesto konania: Hlboké
dátum: 13. 10.
garanti: Vedné ústredie MS, Oblastné pracovisko MS Holíč

Nedožité 80. výročie narodenia Vincenta Šikulu; v spolupráci s mestom Modra a Spolkom slovenských spisovateľov
Seminár
miesto konania: Modra
dátum: 19. 10.
garanti: redakcia Slovenských pohľadov, Slovenský literárny ústav MS

20. výročie smrti Vladimíra Mináča; v spolupráci s obcou Klenovec a Spolkom slovenských spisovateľov
Spomienkové podujatie
miesto konania: Klenovec
dátum: 25. 10.
garant: Dom MS Rimavská Sobota

Kam kráčaš, Európa? ; v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom
Vedecká konferencia
miesto konania: Trnava
dátum:
garant: Slovenský historický ústav MS

Škultétyho rečňovanky
Celoslovenská súťaž detí a mládeže v písaní poézie a prózy
miesto konania: Veľký Krtíš
dátum:
garant: Oblastné pracovisko MS Veľký Krtíš

NOVEMBER
Vyhlásenie výsledkov XVII. ročníka súťaže školských časopisov PRO SLAVIS 2015; v spolupráci s viacerými partnermi
miesto konania: Žilina
dátum:
garant: Dom MS Žilina

Traja sokoli
Tradičná spomienka na Daxnera, Bakulínyho a Francisciho
miesto konania: Rožňava
dátum:
garant: Dom MS Rožňava

Trenčín, Trnava – ruža voňavá
miesto konania: Galanta
dátum: 16. 11.
garant: Dom MS Galanta

175. výročie narodenia Andreja Kmeťa
Spomienkové podujatie
miesto konania: Bzenica
dátum: 19. 11.
garant: Vedné ústredie MS

150. výročie smrti Karola Kuzmányho
Kolokvium o živote a diele
miesto konania: Bratislava
dátum:
garant: Slovenský historický ústav MS

Studňa sa tajne s dažďom zhovára
XXIV. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre mládež a dospelých
miesto konania: Trenčín
dátum:
garant: Dom MS Prievidza

DECEMBER
Autobus Dobrej vôle
miesto konania: Rožňava
dátum: 1. 12.
garant: Dom MS Rožňava

Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany; v spolupráci s viacerými partnermi
Celoslovenské finále v prednese poézie
miesto konania: Chynorany
dátum: 2. – 4. 12.
garant: Dom MS Prievidza

180. výročie smrti Jozefa Ignáca Bajzu; v spolupráci s obcou Predmier
miesto konania: Predmier
dátum: 3. 12.
garant: Vedné ústredie MS

Gorazdova duchovná pieseň; v spolupráci s Národným osvetovým centrom
VII. ročník celoštátnej prehliadky s medzinárodnou účasťou
miesto konania: Udavské
dátum: 4. 12.
garant: Dom MS Prešov

150. výročie narodenia Dušana Makovického
Odborný seminár
miesto konania: Ružomberok
dátum: 8. 12.
garanti: Vedné ústredie, Dom MS Liptovský Mikuláš

160. výročie narodenia Jura Janošku
Spomienkové podujatie
miesto konania: Dolný Kubín alebo Liptovský Mikuláš
dátum: 13. 12.
garant: Dom MS Liptovský Mikuláš

400. výročie smrti palatína Juraja Turza; v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom
Seminár
miesto konania: Bytča
dátum: 15. 12.
garant: Dom MS Žilina

 

Plán podujatí MS na rok 2016 (doc)

Plán podujatí MS na rok 2016 (pdf)

2016-04-30T16:08:32+00:0030 apríla 2016 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X