Plodná spolupráca medzi Maticou slovenskou a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach naďalej pokračuje

thumbnail

V pondelok 26. júna sa na rektoráte UPJŠ v Košiciach uskutočnilo stretnutie vedenia UPJŠ v Košiciach s predstaviteľom košickej Matice slovenskej. Rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., spolu s prorektorom UPJŠ prof. PhDr. Jánom Gbúrom, CSc prijali predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej / MO MS / v Košiciach – Myslave Ing. Františka Mrvu.
Preberali sa otázky ďalšej spolupráce medzi Maticou slovenskou /MS/ a touto vo svete uznávanou univerzitou. UPJŠ spolupracuje s Maticou slovenskou v Košiciach už desiatky rokov. Od roku 2004 túto spoluprácu zabezpečoval hlavne prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. Tento veľký priaznivec Matice slovenskej ,literárny vedec, bývalý dvojnásobný dekan Filozofickej fakulty UPJŠ a súčasný prorektor UPJŠ je držiteľom Zlatej medaily Matice slovenskej, ktorú mu vedenie MS udelilo pri príležitosti jeho 60. narodenín. Pri svojom okrúhlom jubileu ho primátor mesta Košice v rámci Dní mesta Košice ocenil prestížnou Cenou primátora mesta Košice.
Na stretnutí sa rokovalo aj o spoločnej akcii Matice slovenskej , Magistrátu mesta Košice a samotnej UPJŠ pri organizovaní slávnostného koncertu k 25. výročiu Ústavy SR, kde je UPJŠ jedným z hlavných organizátorov a zabezpečuje s MO MS Košice – Myslava bohatý kultúrny program. Tento koncert sa uskutoční v piatok 8.septembra 2017 o 11,00 hodine vo veľkej aule SOŠ automobilovej na Moldavskej 2 v Košiciach. Na úvod predseda MO MS v Košiciach – Myslave František Mrva odovzdal pánu rektorovi UPJŠ v Košiciach, Zlatú knihu Matice slovenskej, ktorú mu prostredníctvom F.Mrvu osobne venoval predseda MS Ing. Marián Tkáč, PhD.

V Košiciach 26.júna 2017
Predseda MO MS Košice – Myslava F.Mrva
článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiami (pdf)