„Po stopách Štefana Leonarda Kostelničáka“

//„Po stopách Štefana Leonarda Kostelničáka“

„Po stopách Štefana Leonarda Kostelničáka“

2017-09-28T10:19:34+00:00

aj tohtoročný matičný poznávací zájazd mal vysokú úroveň.

Košice – Spišská Stará Ves – Košice, 23. september 2017

Aj v tomto roku zapracovali matičné subjekty v Košiciach do svojho plánu práce na mesiac september ďalší ročník autobusového zájazdu „Po stopách Štefana Leonarda Kostelničáka“. Hlavnými organizátori v tomto roku bol Miestny odbor Matice slovenskej Košice a tradičný sponzor Súkromné etnografické múzeum HUMNO v Košiciach. Keďže záujemcov bolo veľa (vyše 50 účastníkov), popri veľkom autobuse bol potrebný i mikrobus. Vďaka PhDr. Gabriele Čiasnohovej aj nad týmto ročníkom podujatia tradične prevzal záštitu primátor Košíc Richard Raši.
Vedúci zájazdu Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD., bol moderátorom aj autorom sprievodného textu o slovenskej histórii počas cesty autobusom. Mgr. Alena Vaitovičová hovorila o štúrovcoch v Levoči: Jankovi Franciscim, Pavlovi Dobšinskom a Jánovi Bottovi. Ing. Albína Paceková zas o Jankovi Matúškovi.
Na prvej zastávke v zapršanom Prešove to bola obhliadka Katedrály sv. Jána Krstiteľa. Mgr. Tomáš Pecúch, kaplán Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti Prešov, podal krásny výklad o vzniku a histórii chrámu. Ako výborný spevák na rozlúčku dokonca zaspieval staroslovenský Otčenáš. Chrám je zároveň aj miestom posledného odpočinku zosnulých osobností Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku (napr. blahoslovení Gojdič, Hopko a iní).
Nasledovalo zavesenie venčeka – na počesť 200.výročie narodenia J. M. Hurbana – k pamätnej tabuli na neďalekej budove Čierneho orla. Tento významný dejateľ Prešov navštívil a v meste r. 1849 rečnil. Podujatia sa zúčastnili aj prešovskí matičiari. Z Domu Matice slovenskej v Prešove Mgr. Ingrida Lukáčová a člen MO MS František Námešpetra. Aj napriek silnému dažďu zaznelo z úst prítomných mohutné „Kto za pravdu horí…“. Cesta z Prešova pokračovala cez Starú Ľubovňu a Červený Kláštor do Spišskej Starej Vsi.
Na Kostelničákov pamätník s bustou – na námestí v Spišskej Starej Vsi -zavesili matičiari veniec; za košických organizátorov sa prítomným prihovorili Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD. a PhDr. Gabriela Čiasnohová. Členky speváckej skupiny Matičiarky zaspievali tradičné piesne: Na košickej turni, … a spoločne na záver matičnú hymnu Kto za pravdu horí. Ozvučenie zabezpečoval miestny organizátor Ing. Ján Bachleda. Nasledovala návšteva kostola Nanebovzatia panny Márie, príhovor správcu farského úradu Pavla Garaja, odovzdanie živých kvetov, vystúpenie Matičiarok a zabezpečenie zádušnej svätej omše za dušu maliara. Po obede v reštaurácii Nova pokračoval program zájazdu v mestskom kultúrnom dome premietaním DVD o živote a tvorbe Št. L. Kostelničáka / Kostelníčka. Komentovala Dr. G. Čiasnohová. Technické zabezpečenie realizoval Pavol Kovalčík. Za príbuzných umelca sa spomienky zúčastnila pani Ferenčáková, praneter maliara. Skupina 12-ich Košičanov navštívila aj Galériu Ferdinanda Katonu v Spišskej Starej Vsi, kde ich privítala a sprevádzala pani Eva Bizubová. Na záver pobytu v mestečku si účastníci zájazdu uctili pamiatku umelca – najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu – na miestnom cintoríne. Pri jeho hrobe položili venček, vypočuli si krátky príhovor A. Meteňka a piesne Matičiarok.
Cestou domov sa matičiari zastavili v Ľutine, najväčšom pútnickom mieste gréckokatolíkov na Slovensku. Prijal a sprevádzal ich správca farského úradu, Mgr. Jozef Novický. Navštívili Baziliku minor, pozreli si miniskanzen drevených chrámov, Dom svätého Mikuláša, …
Venček na kríž nad areálom za všetkých prítomných pripevnili otec a syn Meteňkovci. Účastníčka zájazdu, Ing. Valéria Varhoľová, tajomníčka Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove, všetkým odovzdávala brožúrku „Miniskanzen drevených chrámov v Ľutine“.
Na počesť tohtoročného zájazdu -z dielne Dr. G. Čiasnohovej- boli pripravené: tlačovina REFORMÁCIA 500.VÝROČIE a magnetky z tvorby Š. L. Kostelníčka so slovenskými znakmi a motýľmi.
Poďakovanie patrí aj Ing. Beatrici Korfantovej, kontaktnej osobe, tajomníčke a zapisovateľke podujatia, tiež kvetinárke Ivete Zacharovej, ktorá pripravila krásny veniec na pamätník a tri venčeky v národných farbách.
Za etnografické múzeum Humno zájazd finančne podporili manželia Emília a Juraj Barlovci, za Magistrát zas primátor mesta Košice, Richard Raši.
Je len na škodu, že na precízne pripravený projekt nedostali matičné subjekty od centrálnej Matice ani cent. To a celodenné nepriaznivé počasie boli jedinými negatívami veľmi úspešného podujatia, na ktoré boli podnetné kladné odozvy už pred jeho ukončením.

Gabriela Čiasnohová a Anton Meteňko, MO MS Košice
Foto: Gaba Č., Marek M. a Ján B.

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiami (pdf)

 

X