Pocta rodákoviTohto roku si pripomíname 200 rokov od narodenia najvýznamnejšieho rodáka Veľkého Krtíša Augusta Horislava Škultétyho. Život tohto významného národovca, štúrovca, etnografa, pedagóga, riaditeľa 1. slovenského revúckeho gymnázia, evanjelického farára bol veľmi plodný a zložitý, preto si určite zaslúži našu pozornosť. Kultúrne inštitúcie, školy a Mesto V. Krtíš si ho každoročne pripomínajú v rámci Dní A. H. Škultétyho. Úvodným zo série podujatí bola spomienková slávnosť Pocta rodákovi, ktorú pripravila Matica slovenská v spolupráci s občianskym združením Spoločnosť A. H. Škultétyho, Mestským kultúrnym strediskom a ďalšími spoluorganizátormi 21. mája 2019. V májový podvečer, v deň výročia úmrtia sa účastníci stretli pri buste národovca, kde odzneli slová básní malých recitátorov a príhovor predsedníčky MO MS Evy Galayovej. Zástupcovia Mesta V. Krtíš a organizátorov si dielo významného dejateľa uctili položením kytíc. V kultúrnom dome podujatie pokračovalo hymnyckými piesňami v podaní speváckeho zboru Nádej. Predsedníčka OR MS a o. z. Spoločnosť A. H. Š. Mária Hroncová priblížila dôležité etapy života človeka, ktorého meno nesie krtíšske gymnázium, knižnica i námestie. Po premietnutí filmového dokumentu prítomných za organizátorov pozdravil predseda Krajskej rady MS Ján Brloš a zároveň privítal účinkujúcich z Divadla Štefana Kvietika, ktorí sa predstavili veselohrou Halúzka moja. Výťažok z divadelného predstavenia bude určený podpore spoločnej snahy, čo je obnova rodného domu A.H.Š. a zriadenie múzea. Dlhotrvajúci potlesk a kladné ohlasy početnej účastníckej skupiny sú dôkazom dôstojného priebehu úvodného podujatia Dní A. H. Š, zaradených do Hlavných aktivít Matice slovenskej v roku 2019.

Ján Brloš

foto Ing. Milan Šiška

2019-05-29T10:47:22+00:0029 mája 2019 |Banskobystrický kraj|
X