Poďakovanie predsedovi a vedeniu Matice slovenskej


//Poďakovanie predsedovi a vedeniu Matice slovenskej

Turčania prerokovali ďalšiu činnosť a smerovanie

Na prelome minulého a tohto mesiaca sa uskutočnilo prvé rokovanie Oblastnej rady MS Turiec od ostatného matičného valného zhromaždenia. Predsedovia turčianskych miestnych odborov MS sa od oblastného predsedu a tajomníka MS Viliama Komoru dozvedeli informácie z ústredia a matičné „novinky“. Medzi dôležité patrili tiež údaje o financovaní projektov miestnej a regionálnej kultúry, ktoré si MO uplatňujú a využijú nielen pre seba, ale predovšetkým na šírenie slovenskej národnej kultúry v mestách a obciach Turca. Aktuálne informácie doplnil člen dozorného výboru MS a zároveň predseda Krajskej rady MS Žilinského kraja Milan Stromko a vyzval na širšiu spoluprácu miestnych odborov MS. Matičiari prebrali nielen problematiku tvorby kroník a celkovo kronikárstvo, k tejto téme hovorili hlavne predsedovia odborov Ján Lučan, JUDr. Ľubomír Liskaj, Božena Blahušiaková, Mgr. Vlasta Kubizňová, Mgr. Miroslava Kováčová či Taťana Sivová. Spoluprácu s Úniou žien Slovenska, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, ako i so školami spomenula členka výboru MS Anna Dubovcová, ale otvorila aj ďalšiu tému, ktorú doplnila doc. Jaroslava Brincková. Spoločne vyjadrili poďakovanie predsedovi MS JUDr. Mariánovi Gešperovi, tajomníkovi MS Viliamovi Komorovi a vedeniu MS za pomoc a podporu zachovania osemročného štúdia na Gymnáziu Turčianske Teplice, a uviedli, že vďaku vyjadril Matici slovenskej aj turčianskoteplický primátor Mgr. Igor Hus. Okrem iných aktuálnych a potrebných tém sa Miroslav Miert vyslovil aj o problematike žien a spolku Živena, ale najmä o nedávnom stom výročí narodenia rodáka zo Sučian Rudolfa Petráka, ktorý bol prvý Slovák na Newyorskej opernej scéne, ako i držiteľ viacerých významných ocenení, avšak hovoril aj o iných témach, napr. o folklorizme. JUDr. Ľubomír Liskaj spomenul taktiež tohtoročné 50. výročie úmrtia vynikajúceho slovenského akademického maliara Miloša Alexandra Bazovského, rodáka z Turian, ktorý bol aj prvým predsedom tunajšieho MO MS, ale doplnil informácie aj o činnosti ich mestského múzea. Doc. Jaroslava Brincková sa vyjadrila o práci a činnosti kultúrnych a osvetových stredísk, ktoré sú porovnateľné s MS, ale len Matica slovenská vychádza z princípu národných hodnôt, keďže to je jej neoceniteľné a nenahraditeľné poslanie v našej spoločnosti. Pravdaže, spomenuli sme len niektoré z množstva tém i činností, o ktorých diskutovali turčianski matičiari na svojom zasadnutí. Práve táto často drobná, ale o to významnejšia práca dokazuje opodstatnenie a význam našej Matice slovenskej.

Viliam Komora, Foto: autor

 

2018-03-05T15:54:28+00:005 marca 2018 |Žilinský kraj|
X