Podávanie primátorského punču


//Podávanie primátorského punču

Košice, 11. 12. 2015

Rok 2015 bol veľmi krásny a úspešný ale prichádza ďalší. Preto si chcem ešte pripomenúť zopár krásnych chvíľ, ktoré zostali v našich srdciach.
Počas vianočných trhov v Košiciach sme mali možnosť vďaka podpore pána primátora MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH podávať primátorský punč. Tejto skvelej akcie sa zúčastnili:poverený riaditeľ Domu Matice slovenskej v Košiciach Michal Matečka, spevácky zbor z Ťahanoviec a naši vzácni hostia z vedenia Matice slovenskej -pán podpredseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper s manželkou a jeho spolupracovníci. Prišlo nás podporiť veľmi veľa našich priateľov, matičiarov a košičanov. Vyzbierala sa pekná finančná čiastka, ktorá pomôže tým, ktorí to najviac potrebujú.
Zároveň sa chcem poďakovať za pomoc a podporu Výboru Matice slovenskej Košice- sídlisko Ťahanovce. Usporiadali sme spolu počas tohto roka zopár krásnych akcií a posedení s členmi a priaznivcami Matice slovenskej.
Na záver Vám chcem milí matičiari a priaznivci MS popriať do Nového roka všetko len to najlepšie, nech v zdraví a láske žijete, nech všetkého máte dostatok, nech radosť máte zo všetkých vecí, nech každý váš krok je istý a múdry.

JUDr. Andreja Takáčová,
predsedníčka MO Matice slovenskej Košice- sídlisko Ťahanovce

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2016-01-08T08:39:29+00:0031 decembra 2015 |Košický kraj|
X