Podnetné návrhy národných aktivít


//Podnetné návrhy národných aktivít

Soľ, 28. 6. 2018

Dňa 28. 6. 2018 sa v spoločenskej miestnosti Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Soli stretli členovia a sympatizanti Miestneho odboru Matice slovenskej v Soli. Na žiadosť matičiarov sa na stretnutí zúčastnil aj predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, ktorý priblížil prítomným aktuálne informácie z matičného života ostatného obdobia. Na zasadnutí sa rozprúdila živá diskusia k návrhom nových matičných aktivít v obci a súčasne viacerí prítomní vstúpili do matičných radov. Všetci sa zhodli, že udržiavanie národných myšlienok a slovenského národného povedomia je životne dôležité práve v tejto zložitej dobe. Na zasadnutí odzneli aj veľmi zaujímavé podnetné informácie z národných dejín obce Soľ, ktoré však napriek dostupnosti knižných zdrojov nie sú, bohužiaľ, veľmi známe, pričom ich propagácia by mala byť jednou z úloh miestnych matičiarov. Predseda MS pripomenul niektoré konkrétne fakty z histórie, a to na založenie Miestneho výboru Slovenskej národnej rady v Soli dňa 1. 1. 1919, čo si vyžadovalo v tom období veľkú národnú uvedomelosť a odvahu. Spolu so založením Výboru SNR vo Vranove nad Topľou to bola dôležitá udalosť pri rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Česko-Slovenska na slovenskom Zemplíne. Soľ mala vždy svoje významné miesto v kultúrnom živote Zemplína. Dotkli sa jej aj udalosti Východoslovenského roľníckeho povstania roku 1831 a prechádzali ňou aj slovenskí dobrovoľníci v roku 1849 pod vedením kapitána Borika.

Jozef Krištan

[image_options href=“http://matica.sk/wp-content/uploads/2018/07/IMG_20180628_175614.jpg“ image_id=“29522″ align=“none“ overlay=“file“]Historická listina výboru Slovenskej národnej rady v Soli[/image_options]Historická listina výboru Slovenskej národnej rady v Soli

 

 
1. Stretnutie matičiarov v Soli – na titulnom obrázku
2018-07-19T14:32:59+00:0019 júla 2018 |Prešovský kraj|
X