Podujatie venované medzinárodnému dňu slovenského jazyka

thumbnail

DMS vo Fiľakove oslávil deň venovaný slovenskému jazyku dvoma podujatiami, prvé podujatie výchovný koncert v ZŠ Cinobaňa, kde sa predstavil DFS Jánošík pri DMS Fiľakovo s fašiangovým programom ,, Pochovávanie basy", v ktorom priblížil tradície a zvyky našich predkov.
Druhé podujatie prebehlo v DMS vo Fiľakove, kde sme privítali pani spisovateľku pre deti a mládež Hanu Koškovú. Na podujatí sa zúčastnila škola z Farskej lúky vo Fiľakove. Deti zahrnuli spisovateľku s množstvom otázok, pretože vo svojej literatúre sa venuje predovšetkým deťom a mládeži.

Miroslava Podhorová
riad. DMS vo Fiľakove

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia