Pohár MDD v Hermanovciach


//Pohár MDD v Hermanovciach

Hermanovce, 30. 5. 2018

Už po tretíkrát usporiadal Dom MS v Prešove v spolupráci s mestom Prešov, MO MS a OMM Prešov futbalový turnaj žiakov ZŠ o Pohár MDD, ktorý sa konal pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, 155. výročia založenia Matice slovenskej i v Roku slovenskej štátnosti. Dňa 30. mája 2018 sa konal na ihrisku s umelým povrchom v areáli Prešovskej univerzity futbalový turnaj žiakov ZŠ, kde sa stretli naozaj šikovní futbalisti, ktorí si turnaj užívali, bojovali s vysokým nasadením o to, aby sa čo najlepšie umiestnili. Na vydarenom podujatí sa zúčastnilo až deväť družstiev, čo nás veľmi potešilo, pretože to svedčí o tom, že sa turnaj stáva tradičným a obľúbeným medzi školami. Žiaci zastupovali tieto školy: ZŠ na ul. Sibírskej Prešov, ZŠ na ul. Májové námestie Prešov, ZŠ sv. Mikuláša Prešov, ZŠ Ľubotice, ZŠ Fintice, ZŠ Hermanovce, ZŠ Lemešany, ZŠ Chminianske Jakubovany, ZŠ Kendice.
Inšpiráciou pre tento žiacky turnaj bolo najmä pritiahnuť mládež k Matici slovenskej a športovaniu. Turnaj otvoril p. Jacoš a riaditeľka DMS Prešov Mgr. Sláva Jurková, ktorá priblížila žiakom i prítomným v skratke činnosť a význam Matice slovenskej v dnešnej spoločnosti. Po príhovoroch a úvodných pokynoch sa začalo naplno súperiť. Zápasy bez väčších faulov prebiehali pod dozorom hlavného rozhodcu Martina Klovaniča. Na turnaji sa organizačne podieľal aj športový novinár Ján Jacoš.
Po skončení korektných zápasov boli vyhlásené výsledky, odovzdané víťazné poháre, medaily, diplomy, knihy z Vydavateľstva Matice slovenskej, vecné ceny, ale aj diplomy a vecné ceny najlepšiemu strelcovi, najlepšiemu hráčovi, najužitočnejšiemu hráčovi a najlepšiemu brankárovi.

  1. miesto premiérovo získala ZŠ Hermanovce pod vedením Ľ. Pavloviča
  2. miesto získala ZŠ na ul. Sibírskej v Prešove
  3. miesto si vybojovali žiaci ZŠ na ul. Májové námestie v Prešove

Ostatní umiestnení získali ceny útechy a každá ZŠ si odniesla diplom za účasť na tomto turnaji. Individuálne ocenenia získali:

Najlepší brankár turnaja – Adrián Jakub Ržonca (ZŠ Hermanovce), najlepší hráč – Oliver Stoják (ZŠ na Májovom nám.) a najlepším strelcom sa stal Dávid Bubanec (ZŠ na Sibírskej ul.) – dal 11 gólov. Cenu pre najužitočnejšieho hráča si prevzal Marek Čajka (ZŠ Ľubotice).
V závere podujatia sa riaditeľka DMS Prešov poďakovala žiakom i pedagógom za účasť na turnaji aj za to, že prišli v takom hojnom počte. Veľké poďakovanie patrí aj ústretovosti PU – Fakulty športu za priestory na uskutočnenie turnaja, p. Jacošovi za pomoc aj referentovi DMS Prešov Bc. M. Gajdošovi za pomoc pri materiálnom i technickom zabezpečení turnaja. Poďakovanie v neposlednom rade patrí aj mestu Prešov, ktoré tento turnaj finančne podporilo.
Veríme, že v budúcom roku sa nám podarí zorganizovať matičný turnaj o Pohár MDD ešte na vyššej úrovni, najmä však pre radosť našich žiakov, ktorí sa zo športovania tešia.

Mgr. Sláva Jurková, riaditeľka DMS Prešov
Foto: Bc. Marko Gajdoš, referent DMS Prešov, Viktor Zamborský

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2018/06/VZ3_4352.jpg” image_id=”28563″ align=”none” overlay=”file”][/image_options] 

2018-06-11T15:13:10+00:0011 júna 2018 |Prešovský kraj|
X