Pohronská Polhora – Michalské hody


//Pohronská Polhora – Michalské hody

Pohronská, Polhora, 29. 9. 2018

Osídlenie dnešnej Pohronskej Polhory sa začalo po roku 1786, keď túto časť breznianskeho chotára začali osídľovať osadníci z Oravskej župy – hornej Oravy. Za lepšími podmienkami sa sem postupne prisťahovalo okolo 52 rodín najmä z Oravskej Polhory a okolia.
Kolonisti boli prevažne roľníci, chovatelia oviec. Neskôr sa zaoberali remeslami, drevorubačstvom a povozníctvom. Prírodné podmienky a pracovné príležitosti priniesli prudký rast obce a rýchle spoločenské konštituovanie sa. Obec sa najprv cirkevne a po roku 1894 aj územne vydelila od breznianskeho chotára. V súčasnosti má okolo 1 700 obyvateľov.
V obci je rímsko-katolícky Kostol sv. Michala Archanjela z roku 1833. Podľa zasvätenia kostola sv. Michalovi každoročne v sobotu okolo Michala usporadúvajú Poďakovanie za úrodu a Michalské hody. Hody toho roku pripadli na 28. – 30. septembra.
Tohtoročné Michalské hody sa určite zaradia k tým úspešným, pokiaľ ide o ich program, ukážky remesiel, polhorský jarmok, atrakcie, výstavy (Plody zeme v rím.-kat. kostole, ľudová tvorivosť v budove obecného úradu), možnosť duchovného a kultúrneho vyžitia. Predstavili sa aj folkloristi z Oravskej Polhory. Napokon atraktívna bola aj ponuka domácich tradičných jedál a nápojov.
Organizátorská práca domácich, ale aj pekné predjesenné počasie pritiahlo mnoho návštevníkov, ako aj 60 motorkárov, z ktorých si každý mohol prísť na svoje. Ďakujeme organizátorom aj počasiu.
Presvedčiť o tom môže aj malá foto-prezentácia zo soboty 29. septembra 2018.

Text a foto: Milan Kováčik z Brezna

https://photos.google.com/share/AF1QipMgpSB2-rxJdxkbs1AXanO8O_8XKiO7QMm2LQKIWPUarTpIk4xZCKGDc673T7yJow?hl=sk&key=emVFWnZxeGlISDBkellicldBSi1hbk5ZcE9Zb0RR

2018-10-01T14:35:42+00:001 októbra 2018 |Banskobystrický kraj|
X