Popoludnie s Maticou slovenskou pri príležitosti mesiaca úcty k starším

//Popoludnie s Maticou slovenskou pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Rožňava 17. 10. 2017

V Dennom centre v Rožňave sme aj tento rok pripravili pre dôchodcov, myslím, že celkom príjemné popoludnie. Zaspomínali sme si s nimi na našich slávnych rodákov a o každom sme im niečo pripomenuli. Nechýbala ani malá zdravotná prednáška v podaní pani Denisky Placskovej o nástrahách chrípky a ako jej predchádzať. Všetci dôkladne počúvali naše prednášky, pretože na záver sme mali pripravený malý kvíz. Musím uznať, že všetci majú veľmi dobré znalosti z histórie, pretože, kvíz dopadol na jednotku. Prvé tri správne odpovede sme odmenili milým darčekom, ktorému sa veľmi potešili. Teším sa na stretnutie zase o rok a na záver pripájam ešte báseň od Kataríny Hudecovej: Zrelý vek.
Všetko, čo je, podlieha času, tak bolo a vždy bude tak. Fašiangy pochovajú basu a v pôste nevrzúka slák. Aj bez toho sa vesmír krúti, tak či tak krútime sa s ním. Kto za úletom leta smúti, rúha sa bielej kráse zím. Čas preplával aj našu rieku, do ktorej dvakrát nevstúpiš. Ak sme sa našli v zrelom veku, z búrlivých výšin v nemú tíš uzavrieť sa nám neprichodí – nezhasla ešte túžba v nás vidieť, jak deň sa za dňom rodí, velebiť jeho večný jas, ako sa na slnečnej točni prebúdza na jar naša zem. Byť na nej ešte užitoční – vnúčatám – vďačnej téme tém – s rozprávkou aby zistili sme, ako sa ešte vieme smiať! Neberme zrelý vek tak prísne – šach ešte neznamená mat. Aj vtedy, keď sa zjesenieva je veľa pekných záujmov, keď s ústami aj srdce spieva, pre pohodu je zárukou. Niekde sa nájde háčik, dlátko, čo vedia krásu vyčariť, s priateľmi posedieť si krátko, v záhradke medzi kvetmi sniť. Tu bylinkou nás lúka láka na chutný medovkový čaj, k prechádzke cesta krivolaká aj užitočná obyčaj. Kiež sa nám kdesi v diaľnej diali svetielko vďaky mihotá za to, že zo seba sme dali ďalším štafetu života. Neberme zrelý vek tak vážne – šach ešte neznamená mat. Nech ešte veľa dní sa zažne každému, kto má život rád.

Tatiana Tomková

článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-10-20T13:10:15+00:0020 októbra 2017 |Košický kraj|
X