Finančné výkazy

Účtovné závierky:

Účtovná závierka k 31. 12.  2013
Poznámky k účtovnej závierke 2013

Účtovná závierka k 31. 12. 2014

Poznámky k účtovnej závierke 2014

Účtovná závierka k 31. 12. 2015
Poznámky k účtovnej závierke 2015

Účtovná závierka k 31. 12. 2016 (pdf)
Poznámky k účtovnej závierke 2016 (doc)

Účtovná závierka k 31. 12. 2017 neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva (pdf)
Poznámky k účtovnej závierke 2017 (pdf)

 

 

Daňové priznania k dani z príjmov právnickej osoby:

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 2015
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani príjmov právnickej osoby za rok 2015

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 2016

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017

Rozpočty:

na rok 2015

na rok 2016

Výdavková časť rozpočtu Matice slovenskej na rok 2016 (xls)

na rok 2017

Výdavková časť rozpočtu Matice slovenskej na rok 2017  (xls)

na rok 2018

Výdavková časť rozpočtu Matice slovenskej na rok 2018  (xls)

Komentár pre rozpočet MS na rok 2018, schválený Výborom MS 17.2.2018

 

Správy o hospodárení MS:

Správa o hospodárení MS za rok 2016 (pdf)

 

Správa nezávislého audítora o uistení MS (A&A Consulting,s.r.o.) 24. 10. 2017

Staršie finančné výkazy nájdete na: http://matica.sk/sucasna-legislativa-a-dokumenty/