Zmluvy 2016

1. Zmluva č. 067/2016 - o poskytnutí poštovej služby "Zmluvná tlač"
2. Príloha č. 1/2016 - špecifikácia periodika a cena k zmluve č. 460/2008
3. Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 1. 10. 2014
4. Zmluva o dielo č. 142015 zo dňa 28. 2. 2016 (DMS Galanta)
5. Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. ZDP/05/2016
6. Zmluva o dielo č. 1/2016 uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
7. Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 22. 12. 2015
8. Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle §588 a nasl. zákona č. 40/1964 OZ ( Obec Veľká Čalomija)
9. Dohoda o ukončení nájomného vzťahu (Beňuškov dom)
10. Zmluva o propagácii (NMS Devín)
11. Zmluva o vytvorení diela L. Sabo 2016
12. Dodatok č. 2 - K zmluve o nájme nebytových priestorov a poskytovaní služieb (č. 2/2015)
13.Zmluva o vytvorení diela T. Polonský 2016
14. Zmluva o dielo č. 2/2016 (MT Primstav)
15. Zmluva o nájme nebytových priestorov - TSK

16. Zmluva o dielo č. 3/2016 uzavretá podľa § 536 a nasl. OZ
17. Zmluva o dielo č. 4/2016 uzavretá podľa § 536 a nasl. OZ
18. Zmluva o dielo č. 4/2016 uzavretá podľa § 536 a nasl. OZ
19. Zmluva o dielo č. 5/2016 uzavretá podľa § 536 a nasl. OZ
20. Zmluva o dielo č. 6/2016 uzavretá podľa § 536 a nasl. OZ
21. Zmluva o dielo č. 7/2016 uzavretá podľa § 536 a nasl. OZ
22. Kúpna zmluva č. 00302/2016-PKZ-K40083/16.00 (Slov. pozemkový fond)
23. Poistná zmluva - Union Poisťovňa

24. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 31. 8. 2016

25.
Darovacia zmluva (Vranov nad Topľou)

26. Mandátna zmluva (Maroš Smolec)

27. Mandátna zmluva (Emil Semanco)

28. Mandátna zmluva ( Alexander Račkovič)

29. Zmluva o nájme nebytových priestorov (Drinková - DMS Galanta)

30. Zmluva o nájme nebytových priestorov (OVSZPB a DMS Galanta)

31. Zmluva o nájme nebytového priestoru (Bayer - DMS Galanta)

32. Zmluva o nájme nebytových priestorov (Valocký - DMS Galanta)

33. Zmluva o nájme nebytových priestorov (region Press - DMS Galanta)

34. Zmluva o nájme nebytových priestorov (FOLY - DMS Galanta)

MO MS Košice

Zmluva o bežnom účte
Sadzobník
Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty
Všeobecné obchodné podmienky

Pridaj komentár