Faktúry 01-03-2016

Marec 2016 Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry 201603 216045 1029614104 Mesto Spišská Nová V 371,40 daň z nehnuteľnosti 2016 201603 216046 6318203600 Stredoslovenská ener 24,00 el. energia 03/2016 201603 216047 6212123500 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 03/2016 201603 216048 6212122500 Stredoslovenská ener 36,00 el. energia 03/2016 201603 216049 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 03/2016 201603 216050 7223 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 03/2016 201603 216051 7223 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 03/2016 201603 216052 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 122,00 el. energia 03/2016 ...