Faktúry 04-07- 2016

Apríl 2016 Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry 201604 216091 1621265269 Mesto Martin 1070,65 komunálny odpad 201604 216092 120203132 Mesto Žilina 2046,80 daň z nehnuteľnosti za rok 2016 201604 216093 20161957 Obec Mošovce 12,50 komunálny odpad na rok 2016 201604 216094 19572016 Obec Mošovce 15,76 daň z nehnuteľnosti za rok 2016 201604 216095 6566191982 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 159,36 havarijné poistenie MV 201604 216096 60588037 Stredoslovenská ener 39,00 el. energia 04/2016 201604 216097 8400524 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 04/2016 201604 216098 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 122,00 el. ...