Zmluvy 2017

1.Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 22. 12. 2015 2. Zmluva o nájme nebytových priestorov (DMS Lučenec) 3. Zmluva o prenájme nebytových priestorov (DMS Levice) 4. Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaní služieb spojených s ich užívaním (Unico Martin) 5. Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 22. 12. 2015 (Beňuškov dom) 6. ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorená podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zmluva“) (DMS Nitra) + Príloha č. 1 7. ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVuzatvorená podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších ...