Publikácie 2017

Uvedené ceny publikácií sú bežnými spotrebiteľskými cenami s DPH. Na publikácie sa vzťahujú aktuálne zľavy, o ktorých sa môžete informovať na doleuvedených kontaktných číslach. Pri objednávke publikácií budú zákazníkom automaticky účtované ceny s aktuálnymi zľavami. Názov publikácie cena v eurách  Š. Nižňanský: Záhorácki permoníci  8,90  Peter Daubner: Metastázy globálneho kapitalizmu  8,90  L. Lysáka a kolektív: Pôda je národné bohatstvo i záruka štátnosti 8,90  Michal Eliáš: Stojedenásť známych Slovákov  12,90  Mária Bilá: Ženy, ktoré čakajú  8,90  Ján Kačala: Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí  11,90  Ján Kačala: Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine 10,90  Dušan Kerný: ...