Zmluvy 2018

Dodatok č. 3 k poistnej zmluve Zmluva o prenájme nebytových priestorov v Dome Matice slovenskej v Nitre (Salón NaNa) Zmluva o prenájme nebytových priestorov v Dome Matice slovenskej v Nitre ( By Domi) Zmluva o bežnom účte pre neziskový sektor Zmluva č. 067/2018 - Zmluvná tlač - Slovenská pošta Zmluva o Elektronických službách (CID 20770073) Zmluva o nájme nebytových priestorov (UNO- DMS Galanta) Dodatok k zmluve č. 1 - nájme nebytových priestorov (OVSZPB- DMS Galanta) Zmluva o nájme nebytových priestorov (Instruct - DMS Galanta) Dodatok č. 4 poistnej zmluve - poistenie majetku 23-41462 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116(1990 Zb.) (DMS DS) Zmluva o ...