Zmluvy 2018

 1. Dodatok č. 3 k poistnej zmluve
 2. Zmluva o prenájme nebytových priestorov v Dome Matice slovenskej v Nitre (Salón NaNa)
 3. Zmluva o prenájme nebytových priestorov v Dome Matice slovenskej v Nitre ( By Domi)
 4. Zmluva o bežnom účte pre neziskový sektor
 5. Zmluva č. 067/2018 - Zmluvná tlač - Slovenská pošta
 6. Zmluva o Elektronických službách (CID 20770073)
 7. Zmluva o nájme nebytových priestorov (UNO- DMS Galanta)
 8. Dodatok k zmluve č. 1 - nájme nebytových priestorov (OVSZPB- DMS Galanta)
 9. Zmluva o nájme nebytových priestorov (Instruct - DMS Galanta)
 10. Dodatok č. 4 poistnej zmluve - poistenie majetku 23-41462
 11. Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116(1990 Zb.) (DMS DS)
 12. Zmluva o účtovníctve (DMS v Snine)
 13. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna sieť s Virtuálnou ústredňou
 14. Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (DMS Rožňava)
 15. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy A4224539
 16. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy B0107760
 17. Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
 18. Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 873705014-3-2018-NZKN
 19. Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá v zmysle ust....(DMS Komárno)
 20. Licenčná zmluva (Matičné štúdio)
 21. Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov  (DMS Nitra)
 22. Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa..(DMS Nitra)
 23. Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. NZ-DD-2013/2012 zo dňa 10.7. 2013 (DMS B.Bystrica)
 24. Dodatok č. 5 - k poistnej zmluve 23-41462-5
 25. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9299 (OP Zvolen)
 26. Zmluva o podnájme nebytových priestorov (Košice)
 27. Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 55/NZ/NP/2015
 28. ZMLUVA O DIELO č. 1/2018  uzavretá podľa § 536a nasl. Obchodného zákonníka
 29. Zmluva o úvere (MO MS Prievidza)
 30. Licenčná zmluva
 31. Zmluva o krátkodobom nájme medzi SNK a MS
 32. Zmluva o dielo č. 2/2018
 33. Nájomná zmluva na pozemok č. 1/2018
 34. Zmluva o dielo č. 3/2018 uzavretá podľa § 536 a nasl. OZ