Posedenie pri Vianočnej kapustnici

thumbnail

Dunajská Streda, december 2016

Tradične, teda tak, ako po iné roky i tento rok sa dunajskostredskí matičiari dohodli, že si spoločne uvaria vianočnú kapustnicu. Vedúcou kuchyne bola Ľudka Bugárová, na pomoc jej pribehla Oľga Andicsová a iné „zručné dievčatá“.
PhDr. Richard Kmeť riaditeľ UPSVAR-u a predseda strany SMER SD v Dunajskej Strede nám sponzorsky zabezpečil mäsko do kapustnice.
Miestnosť vyzdobili matičiarky Elena Broszová a Alena Hodúrová.
Predsedníčka MO MS v Dunajskej Strede RNDr. Monika Benkovská sa prítomným slávnostne prihovorila a vo svojom príhovore vyzdvihla tradície vianočných sviatkov. Všetci sme si spoločne zaspievali pieseň Tichá noc a potom už prevzal štafetu slávnostného večera známy slovenský spevák a zabávač Ján Greguš, ktorý svojím humorom a piesňami oživil príjemnú atmosféru večera. Neprišiel však sám, priviedol so sebou svojho kolegu a priateľa Vladimíra Baškoviča, ktorý nám zaspieval chorvátske piesne.
Naši matičiari si nielen zaspievali, ale i zatancovali a za príjemný program poďakovali veľkým potleskom. Nakoniec si všetci pochutnali na vynikajúcej vianočnej kapustnici a sviatočných koláčoch z matičných kuchýň.
Po voľnej zábave pri repeťáckych pesničkách sa matičiari rozlúčili s prianím veselých sviatkov a šťastného Nového roku.

PhDr. Alena Masná, členka výboru MO MS

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z posedenia
fotografia z posedenia