Posledná rozlúčka s univerzitným profesorom Imrichom Sedlákom


//Posledná rozlúčka s univerzitným profesorom Imrichom Sedlákom

Dnes sa konala posledná rozlúčka s univerzitným profesorom PhDr. Imrichom Sedlákom, CSc., ktorý odišiel na večnosť  vo veku nedožitých osemdesiatštyri rokov. V Dome smútku v Martine prehovorili za Maticu slovenskú jej predseda Ing. Marián Tkáč, PhD., za vedeckú obec doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc., za múzejníkov PhDr. Jozef Beňovský, za Spolok slovenských spisovateľov Mgr. Peter Mišák, za mesto Martin viceprimátor Mgr. Imrich Žigo, za pedagógov, žiakov a obec  Belá-Dulice PhDr. Anna Badínová.  Rímsko-katolícky obrad viedol  dekan Kamil Lieskovský. Všetci prítomní rečníci hodnotili  prof. Imricha Sedláka ako vynikajúceho človeka so statočným vlasteneckým srdcom.

 

V Martine 7. 10. 2016.

Informačné ústredie MS

2018-11-08T18:01:54+00:007 októbra 2016 |Nezaradené|
X