Postrehy z Východnej


//Postrehy z Východnej

Tento rok sa festival vo Východnej vydaril. Na počudovanie nepršalo a po celé tri dni bolo pomerne teplo a slnečno. Stál som pod veľkým stanom spolu s matičiarkou Vierkou Majeríkovou, na starosť sme mali náš matičný stánok. Bolo to po prvý raz, keď sa Matica slovenská zapojila do tejto významnej akcie, významného podujatia slovenských folkloristov. Vedľa nás malo stánok Národné osvetové centrum (NOC), ich zamestnankyne predávali tričká s logom festivalu. My sme tiež ponúkali tričká a náš propagačný matičný materiál. Návštevníkov festivalu upozorňovali na našu prítomnosť veľké banery s logom Matice slovenskej, ale aj matičnej požičovne krojov. Mladí matičiari pripravili na tomto festivale rôzne atrakcie a hry pre malé i väčšie deti.
Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši sa aktívne zapojil do príprav na tomto festivale. V prvom rade sa pracovníci Domu MS podieľali na tvorbe propagačných materiálov o MS, o Mladej Matici, Divadelnom odbore a práci Členského ústredia. Na týchto materiáloch sa podieľali textovo, aj ich nechali vytlačiť. Na počudovanie, ľudia sa pri stánku zastavovali a prejavovali o tieto propagačné materiály záujem. Predali sa aj všetky matičné tričká, takže sme mohli v nedeľu odchádzať z tohto podujatia s veľkým uspokojení.
Nakoniec zopár postrehov, s ktorými by som sa rád podelil. Okrem niekoľkých negatívnych poznámok na adresu Matičných fondov a Národného pokladu som zaznamenal poväčšine pozitívne ohlasy na našu národnú inštitúciu. Presvedčil som sa tak o tom, že negatívny obraz o Matici slovenskej vyvárajú len novinári, ktorí o jej činnosti vedia veľmi málo alebo takmer nič. Obyčajní ľudia, nás stále vnímajú ako organizáciu, ktorá zachováva národnú pamäť a podporuje rozvoj ľudovej kultúry. Možno som bol aj tak trochu hrdý na to, že som matičiar. Ľudia sa pristavovali a zaujímali o našu činnosť, kládli nám rôzne otázky. Mnohí boli napríklad prekvapení, že máme takú rozsiahlu požičovňu krojov a divadelných kostýmov.
Matica slovenská by sa mala viac otvárať smerom k verejnosti. Zúčastňovať sa na celoslovenských kultúrnych akciách a propagovať našu činnosť. Musíme sa snažiť vytvárať pozitívny obraz o Matici, a práve tam, kde sa stretne viac ľudí z celého Slovenska, by sa nám to mohlo aj podariť. Východná bola v tomto roku možno prvou lastovičkou, do budúcnosti treba počítať s festivalmi na Myjave, Detve, Svidníku, aj s divadelnými festivalmi. Tu sa ukazuje pozitívna spolupráca s Národným osvetovým centrom, ktorému naša národná a kultúrna ustanovizeň môže byť dobrým partnerom. Je to pre nás výzva ktorú musíme prijať. Je to šanca, ktorú by sme nemali premárniť.

Peter Vrlík

2018-07-19T15:29:26+00:0019 júla 2018 |Žilinský kraj|
X