Poznávací zájazd do Trnavy


/, Trnavský kraj/Poznávací zájazd do Trnavy

Trnava, 20. 6. 2017

20.jún,posledný jarný deň, už od rána pekný ,slnečný akoby pozýval prežiť niečo nevšedné, obohacujúce. A tak aj bolo. Skupina matičiarov a sympatizantov navštívila starobylú Trnavu, ktorá tento zámer vrchovato splnila. Cesta pohodlným autobusom ubehla veľmi rýchlo a my sme sa ocitli na najvyššom bode historického jadra mesta, kde sa nachádza najstaršia pamiatka Trnavy – pozostatky románskeho karnera a pôdorys starého kostola sv. Mikuláša. V tesnej blízkosti stojí Bazilika sv. Mikuláša, nádherný trojloďový gotický kostol, ktorého stavba začala v roku 1380 s neskoršou barokovou dostavbou. Pamiatkami Trnavy nás sprevádzala pani Janka Judinyová, ktorá navrhla aj trasu prehliadky a sprievodca historickými pamätihodnosťami Trnavy pán Mak , ktorý nás oboznámil s históriou Trnavy ležiacej na úrodnej nížine osídlenej už v mladšej dobe kamennej. Je najstarším mestom Slovenska, ktoré ako prvé v roku 1238 získalo práva slobodného kráľovského mesta. V bazilike sv. Mikuláša sme mohli obdivovať pôvodné nástenné maľby, bohatú štukovú výzdobu, gotické epitafy zo 14. storočia, barokovú kaplnku v ktorej je umiestnený obraz Panny Márie Trnavskej. Počas vojen a morovej epidémie sa na tvári Panny Márie objavil pot a krvavé slzy. V roku 2008 bol kostol vyhlásený za Mariánske pútnické miesto. Kráčajúc historickými uličkami k ďalšiemu kostolu sme obdivovali starostlivo udržiavané budovy, dávnych svedkov slávnej Trnavy, komplex univerzitných budov, množstvo pamätných tabúľ a rôznych pamätihodností.
Katedrála sv. Jána Krstiteľa je nádherné barokové dielo talianskych staviteľov, ktoré svojou estetickou krásou, harmóniou, štukatérskou výzdobou udivuje návštevníkov. Dominantným prvkom chrámu je 20 m vysoký a 15 m široký drevený oltár patriaci medzi najväčšie v Európe. Ďalšia zástavka – Evanjelický kostol pozoruhodné funkcionalistické dielo polkruhovitého pôdorysu amfiteátroveho usporiadania interiéru a závesným stropom postavený v blízkosti mestských hradieb v roku 1924. Jeho jednoduchá krása pôsobila na nás veľmi upokojujúco. Po prehliadke kostola sme boli pozvaní na malé občerstvenie, za čo Evanjelickému cirkevnému zboru srdečne ďakujeme .V blízkosti kostola stojí socha M.R.Štefanika v životnej veľkosti, vzdali sme mu úctu a položili kvety. Nakoniec naše kroky smerovali k novodobému chrámu „City Aréne. Toto nové multifunkčné sociálne a športové centrum obsahuje futbalový štadión, nákupné centrum, multiplex kín a podzemné parkovisko. Štadión Antona Malatinského je najväčší a najmodernejší na Slovensku a my sme mali možnosť vidieť nielen štadión , ale aj všetky ostatné priestory, kabíny, relaxačnú zónu, maličkú kaplnku, VIP zónu a iné. Čo dodať na záver? Zostáva len srdečne poďakovať organizátorom za prípravu hodnotného podujatia, veľmi milým erudovaným sprievodcom za odborný výklad a hlavne Trnavčanom za príkladnú starostlivosť o svoje kultúrne dedičstvo.

Ing. Mária.Dominová

článok neprešiel jazykovou úpravou

Foto: J.Judinyová

článok z podujatia

článok z podujatia

článok z podujatia

článok z podujatia

2017-07-03T16:09:13+00:003 júla 2017 |Trenčiansky kraj, Trnavský kraj|
X