Poznávajme sa


//Poznávajme sa

Štítnik, 23. 1. 2018

Aj v tomto roku MO-MS Štítnik pokračuje vo svojej prvotnej myšlienke – POZNÁVAJME sa – a 23. januára predstavil svojim spoluobčanom Martinu Belányiovú, ktorá sa vo svojom voľnom čase venuje maľovaniu, kresleniu, či inej výtvarnej činnosti.
Vernisáž jej obrazov otvorili ženy speváckeho zboru ECAV s novou kaplánkou Mgr. Janou Ilčiskovou, báseň predniesol Adam Molnár – gymnazista a na záver programu zaznela naša piešeň “Kto za pravdu horí”. Spoznali sme teda novú kaplánku, činnosť spevokolu, Adama – vzťah k poézii, no hlavne krásne obrazy mladej ženy, matky dvoch dcér, kvetinárky… Námetom jej obrazov je najmä naša krásna príroda, história a samozrejme ľudia.
So svojou tvorbou sa predstavila, aby potešila a povzbudila aj iných. Blahoželáme a prajeme mnoho tvorivých chvíľ.
Výstava, ktorá je inštalovaná v zasadačke na radnici obecného úradu, potrvá do 26. januára 2018.

Mgr. Janka Vranová

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2018-01-25T08:02:09+00:0025 januára 2018 |Košický kraj|
X