Pracovné stretnutie predsedov MO MS a ČÚ MS v Žiline

//Pracovné stretnutie predsedov MO MS a ČÚ MS v Žiline

Žilina, 12. 10. 2017

Dňa 12.10.2017 sa v Dome Matice slovenskej v Žiline stretli predsedovia MO MS ŽSK s Členským ústredím MS na pracovnom stretnutí, kde veľmi živo a plodne diskutovali o matičných otázkach ako aj o dôležitej udalosti Matice slovenskej, ktorou je Valné zhromaždenie Matice slovenskej v dňoch 10. – 11. novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši.
Stretnutia sa zúčastnili podpredseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, predseda Dozorného výboru MS p. JUDr. Štefan Martinkovič, riaditeľ ČÚ MS PhDr. Martin Fejko a predseda Krajskej rady ŽSK p. Milan Stromko.
JUDr. Marián Gešper zhodnotil aktuálny stav členskej základne. Spomenul aj mediálnu izoláciu Matice slovenskej ako aj kauzy, ktorými sa snažia média hanobiť inštitucionálne postavenie Matice slovenskej ako jedinej národnej inštitúcie Slovákov. Veľmi jasne načrtol vízie Matice slovenskej, potrebu získavania mladých členov a sympatizantov, vzbudiť a osloviť ich progresívnejšími nástrojmi s cieľom upevňovania vlastenectva, vzťahu k slovenskej štátnosti v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt. Na záver svojho vstupu p. JUDr. Gešper skonštatoval potrebu zmien v stratégii priorít MS.
Riaditeľ ČÚ PhDr. Martin Fejko informoval prítomných o organizačných a technických záležitostiach, týkajúcich sa VZ MS v Liptovskom Mikuláši, zároveň analyzoval vývoj a činnosť miestnych odborov od roku 2011 v širšej žilinskej oblasti, plnenia jednotlivých povinností zo strany MO MS, konzultoval aj možnosti obnovenia MO MS s prítomnými matičnými aktivistami a pomoc fungujúcim okresným radám.
Riaditeľka DMS Žilina Ing. Kalanková informovala o jednotlivých oblastiach života a potrieb matičných odborov, zhodnotila najvýznamnejšie národné podujatia, rovnako sa vyjadrila k budúcej novelizácii stanov MS a z toho vyplývajúcej úpravy postavenia orgánov MS.
Po oficiálnom programe prebiehala veľmi živá diskusia na rôzne témy matičného života, od financovania, cez VZ MS, otázkach členskej základne MS, problémoch MO MS a pod.
Každopádne možno skonštatovať, že stretnutie bolo prínosom aj zo strany MO MS ako aj hostí a funkcionárov MS, dialóg plodný a myslíme si, že podnetov odznelo dosť na to, aby sme sa inšpirovali práve obetavými členmi MO MS, nápady a postrehy pretransformovali do vízie a stratégie MS, ktorá prešla pádmi a vzostupmi, ale vždy je a ostane našou národnou ustanovizňou, ktorú si budeme vždy a za každú cenu brániť.

Ing. Katarína Kalanková,
riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

2017-10-17T12:25:11+00:0017 októbra 2017 |Žilinský kraj|
X