Exkurzie

Výklad o Matici slovenskej

Kultúra a osveta na Slovensku v 18. – 21. storočí (spolky, periodiká, almanachy, súčasné matičné periodiká a tlačové orgány)
Osobnosti v národnom, literárnom a kultúrnom živote a v Matici slovenskej v jej histórii a v súčasnosti
Prehistória Matice slovenskej – Spolok Tatrín, Žiadosti národa slovenského, Memorandum národa slovenského
Prehľad významných budov a inštitúcií v oblasti kultúry a vedy v Martine
Martin – centrum kultúry a príklad spisovnej slovenčiny v 19. storočí a dnes
Vznik Matice slovenskej v Martine:
I. matičné obdobie (1863 – 1875)
II. matičné obdobie (1919 – súčasnosť)
Súčasná Matica slovenská – jej činnosť a funkcia v spoločnosti
Dosah Matice slovenskej na území Slovenska i v zahraničí
Podujatia, súťaže, výstavy, semináre, kolokviá – aktivity Domov MS, Oblastných pracovísk MS i Miestnych odborov MS
Dôraz na prebiehajúci rok k osobnosti alebo udalosti, vyhlásený Maticou slovenskou (J. C. Hronský, Memorandum národa slovenského, Anton Bernolák...)

Ak prejavíte záujem o exkurziu, môžete si ju zabezpečiť pomocou online formulára /pozri nižšie/

Podrobnejšie informácie Vám poskytne Sekretariát predsedu a správcu MS v Martine
( Bc. Eva Farkašová, Bc. Janetta Gábrišová)

Čo uvidíte v dome Jozefa Cígera Hronského:

dobové fotografie spisovateľa od útleho detstva po jeho starobu
fotodokumentáciu jeho rodinného prostredia, členov rodiny a domova v zahraničí
predmety z jeho priamej osobnej pozostalosti
ukážky Hronského výtvarných prác (maľby, fresky, keramika)
ukážky jeho literárnej práce a mnohé vydania jeho publikácií
archívne dokumenty
3D miestnosť na premietanie filmov pre deti
pútavý videofilm o živote J. C. Hronského
film Karola Plicku – Za Slovákmi od New Yorku po Mississippi
prezentáciu výtvarnej a literárnej tvorby autora
modernú a vysoko esteticky hodnotnú expozíciu

Podrobnejšie informácie Vám poskytne Archív Matice slovenskej - Helena Belláková

Viac informácií o výstavách

Online objednávka exkurzie

Názov školy: (povinné)

Adresa školy: (povinné)

Predpokladaný termín(dátum) exkurzie: (povinné)

Predpokladný počet návštevníkov a ročník, ktorí navštevujú: (povinné)

Meno a priezvisko vedúceho exkurzie: (povinné)

Telefón na vedúceho exkurzie: (povinné)

E-mail na vedúceho exkurzie: (povinné)

Máte záujem aj o návštevu Domu J. C. Hronského?: (povinné)
ÁnoNie

Opíšte kód: captcha


Matica slovenská Martin

Výstavné priestory Domu Jozefa Cígera Hronského