Pre skúsenosť

//Pre skúsenosť

Lučenec, 27. 9. 2017

Rok 2017 bol vyhlásený kultúrno-spoločenskými inštitúciami regiónu Novohrad za „Rok Timravy“. K 150. výročiu narodenia Boženy Slančíkovej Timravy, našej rodáčky, spisovateľke, poprednej predstaviteľky kritického realizmu a prvej slovenskej národnej umelkyni sme aj my, v Dome Matice slovenskej v Lučenci, pripravili podujatie. Dňa 27. septembra 2017 ho svojim príhovorom otvorila riaditeľka Domu MS v Lučenci Ing. Alena Rezková, privítala hostí a ďalej už prenechala miesto žiakom zo Základnej školy na Kubínyiho námestí, ktorí si prichystali literárno-dramatické pásmo o živote spisovateľky, predviedli krátku ukážku z jej diela Ťapákovci a program dotvorili ľudovým tancom. Následne pani riaditeľka DMS predstavila divákom amatérsky divadelný súbor z Cinobane HrCiNA (Hŕskta Cinobanských Nadšencov) s ich divadelným predstavením „Pre skúsenosť“. Išlo o dramatizáciu Timravinej novely Skúsenosť, o ktorú sa postarala Simona Albertová s réžiou Vladimíry Albertovej, vedúcej divadelného súboru a predsedníčkou Miestneho odboru MS v Cinobani. Divadelné predstavenie a priam profesionálne výkony zaujali prítomných výstižne zvolenými časťami novely a vhodne vybratou hudbou do predelov medzi hereckými výstupmi. Sme radi, že sme mohli pripomenúť výročie „Boženky“ práve formou prezentácia ukážok z jej diel a priblížiť ju našej Novohradskej verejnosti.

Simona Šimová,
Dom Matice slovenskej Lučenec

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

 

 

2017-10-20T12:13:53+00:0020 októbra 2017 |Banskobystrický kraj|
X