„Prebijem sa!“


//„Prebijem sa!“

Pod týmto názvom  v meste vzdali Popradčania poctu  generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pri príležitosti 100. výročia jeho tragickej smrti.

Slávnostný program  uviedla divadelná skupina Art academy pod záštitou  a v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Poprade  dňa 5. júna v divadelnej sále  v Spišskej Sobote.

V režijnom naštudovaní  Tatiany Husárovej účinkovali študenti  popradských stredných škôl, žiaci ZUŠ v Spišskej Belej a  spevák Radoslav  Ivan, povolaním architekt.

Pred plnou sálou sa odohrával 2-hodinový program o životnej ceste  najväčšieho Slováka, a to od detstva v rodinnom zázemí  v Košariskách, odkiaľ putoval  za poznaním do Prahy, Paríža a ďalej vzhliadal ku hviezdam. Režisérka to vyjadrila slovami: „Ku hviezdam sa nelieta, ku hviezdam sa rastie,“ a v tomto duchu vedia táto  učiteľka s nadšením aj svojich študentov.

Po tom, ako obsiahol ako vedec, pozorovateľ, diplomat, politik, generál  aktuálnu súčasnosť v Európe aj vo svete v plnom význame svojho kréda: “Prebijem sa!“ končí svoju  strastiplnú púť tragickým pádom lietadla pri návrate do rodnej vlasti, ktorú miloval oddanou láskou. „Som Slovák telom i dušou, nepoznám lásku polovičatú.“  A ešte: „Národu sa nedáva, národ nie je žobrák, národu sa obetuje.“ Myšlienky, fakty, svedectvá  v chronologickom slede náročných dejov, spolu s básňami Janka Jesenského, Braxatorisa Sládkoviča a Rúfusa, ako aj hudobnými a spevnými časťami tvorili úchvatný  príbeh hodný mena nášho brata – generála.

Pri záverečných slovách piesne Holubienka, sála nedýchala.

Režisérka zožala zaslúžený potlesk spolu s účinkujúcimi všetkých generačných vrstiev.  Viacerí konštatovali, že tak nezahrajú ani profesionáli, keďže boli rovnako vtiahnutí do dejov a  hrali celým svojím srdcom. Vďaka Ti, Tatiana, za program rovnajúci sa pocte  M. R. Štefánikovi.

V literárno-hudobnom pásme si zahrali aj poslanci Jozef Košický  v originálnej uniforme a František Majerský v luteráku.

V mene Matice slovenskej zablahoželal Tatiane Husárovej a uznanie a vďaku vyjadril riaditeľ Domu MS v Spišskej Novej Vsi Rastislav Zacher. Jeho  slová o bezpríkladnom  Štefánikovi ako inšpirujúcej osobnosti  veľkého Slováka  európskeho významu publikum  s uznaním prijalo.

V dušiach prítomných zneli aj piesne „Našiel som si  v šírom poli…,“ „Keby som bol vtáčkom“ a duchovná pieseň „Bože môj, pod tvojím nebom stojím..“ v pôsobivom podaní Radoslava Ivana. Na naliehavú žiadosť Popradčanov budú mať možnosť uvidieť program 2. októbra 2019 v kinosále.

Ľudmila Hrehorčáková
foto: Branislav Ivan

Link na reportáž, ktorú poskytla TV POPRAD:

https://www.youtube.com/watch?v=PlEEBiRmSs4&fbclid=IwAR115trSSfQifJ_qKdigBKzMCtvHJMq2PkRk69TflAbJKIgxLaYhJkj5t88

2019-06-17T13:28:40+00:0011 júna 2019 |Prešovský kraj|
X