Prednáška pre gymnazistov: „Nekončiaca niť literatúry, alebo povesťová literatúra ako zdroj poznania.“


//Prednáška pre gymnazistov: „Nekončiaca niť literatúry, alebo povesťová literatúra ako zdroj poznania.“

Dňa 20. mája 2019 sa v Dome Matice slovenskej v Galante uskutočnila prednáška pre žiakov Gymnázia Janka Matúšku v Galante. Zúčastnilo sa na nej 80 študentov osemročného gymnázia s pedagógmi.
Pozvaným lektorom bol Igor Válek, spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, zberateľ a autor povestí, upravovateľ ľudových rozprávok, publicista, editor, redaktor, organizátor kultúrneho, najmä literárneho života.
Igor Válek z archaického slovenského jazyka prerozprával aj rozprávky Dobšinského vo viacerých knihách, ktoré tematicky rozdelil na zlaté, najveselšie, o Smelošovi, atď. V závere prednášky predstavil aj svoje zozbierané a upravené Povesti o slovenských jazerách, plesách, studniach a studničkách, ale aj Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch.
Zameral sa na bohatstvo slovenského kultúrneho dedičstva, na Pavla Emanuela Dobšinského a jeho živý odkaz aj pre dnešnú generáciu.
Veď nie nadarmo bolo dielo nášho najznámejšieho rozprávkara, Pavla Emanuela Dobšinského, evanjelického kňaza, folkloristu, zberateľa ľudovej slovesnosti, spisovateľa štúrovskej generácie, vybrané Slovákmi ako najvýznamnejšieho spisovateľa všetkých čias.
Prostonárodné slovenské ľudové rozprávky majú čo povedať aj dnešnému Slovákovi, v hĺbke našej pamäti sú skúsenosti predkov hlboko zakódované, môžeme z nich čerpať aj po takmer dvoch storočiach. Verím, že si študenti pointu prednášky na túto tému uchovajú vo svojich hlavách aj srdciach, veď stačí do tejto hlbokej studnice nášho bohatého kultúrneho dedičstva kedykoľvek načrieť, ju tu pre nás všetkých.

 

Zlatica Gažová,
Dom Matice slovenskej Galanta

2019-05-23T14:52:40+00:0023 mája 2019 |Trnavský kraj|
X