Predseda a správca Matice slovenskej hovorili s ministerkou kultúry o národnej kultúre


/, Bratislavský kraj/Predseda a správca Matice slovenskej hovorili s ministerkou kultúry o národnej kultúre

Stretnutie najvyšších predstaviteľov Matice slovenskej a Ministerstva kultúry SR v pondelok 18. februára na pôde rezortu sa nieslo v znamení národnej kultúry a vedy. Predseda MS Marián Gešper a správca MS Maroš Smolec diskutovali s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou o pestrých matičných aktivitách v rámci slovenskej národnej kultúry.

„Vítame iniciatívu ministerky kultúry a pozitívne hodnotíme, že sa naozaj aktívne a konkrétne venuje takým dôležitým kultúrnym témam, ako je práve národná kultúra a slovenské tradície i folklór. Národná kultúra nesmie byť v úzadí, veď každý sebavedomý národ je na tú svoju hrdý a stráži si ju. Aj my ju musíme podporovať a rozvíjať, aby sme posilňovali kolektívnu historickú pamäť národa, na čo dbá najmä Matica slovenská a tisíce jej členov po celom Slovensku,“ vyjadril sa predseda ustanovizne Marián Gešper. V rozhovore sa venovali pamätným tabuliam a bustám významných slovenských osobností, udalostí a inštitúcií, dotkli sa zákonných a historických úloh Matice slovenskej, ako aj využitiu jej rozpočtu v roku 2019.

„Uvedomujem si, že dnešná doba trpí úpadkom tradícií a nesmierne ma teší záujem Matice slovenskej o aktivity a podujatia národného charakteru, ktoré majú osloviť všetky generácie a majú posilniť vzťah k Slovensku a jeho kultúrnemu dedičstvu. Výkladnou skriňou tejto inštitúcie je vyše dvestoštyridsať folklórnych a umeleckých kolektívov. Len tak ďalej!“ uviedla po stretnutí ministerka kultúry Ľubica Laššáková na sociálnej sieti. Matica slovenská sa v roku 2019 zameriava na storočnicu svojho oživotvorenia z roku 1919, ako aj na najdôležitejšie výročia osobností a udalostí slovenských dejín.

 

IÚ MS

 

X