Predseda MS rokoval so štúrovskými matičiarmi


//Predseda MS rokoval so štúrovskými matičiarmi

Štúrovo, 13. 2. 2018

Dňa 13. februára 2018 sa uskutočnilo plánované pracovné stretnutie predsedu MS Mariána Gešpera a zástupcu ČÚ MS Martina Hajníka v matičnej budove v Štúrove, kde sídlia Oblastné pracovisko MS, Miestny odbor MS a Stredisko národnostných vzťahov MS. Témou trojhodinového rokovania boli rôznorodé a široké problémy – od udržania budovy, otázky garáží na matičnom pozemku, ktoré sú vo vlastníctve súkromného subjektu, a v neposlednom rade až po aktuálne závažné problémy matičných pracovísk i štúrovských matičiarov. Okrem zástupcov pracovísk a MO MS Štúrovo boli prítomní aj Slováci z blízkych maďarských Mlynkov, s ktorými Štúrovčania úzko spolupracujú.
Predseda MS sa podrobne oboznámil s problémom okolo „garáží“, prezrel si priestory v ich blízkosti a podrobne diskutoval o možných riešeniach. Matičiari ho informovali o chronológii vzniku konfliktu a o ich názore a predstavách. Obidve strany sa po intenzívnej diskusii a názorovej zhode dohodli na spoločnom zásadnom riešení – udržania matičnej budovy a zámeru kúpy garáži, samozrejme, s vyriešením základnej otázky financií, ktoré v súčasnosti MS nemá. Štúrovskí matičiari navrhujú vytvoriť podľa možností z matičných priestorov Dom Matice slovenskej Štúrovo, turistické, rekreačné, športové a ubytovacie stredisko s využitím vonkajších priestorov na oddych, stanovanie a detské hry. Kúpou garáží by sa uzavrela viac ako desaťročná trauma štúrovských a v súčasnosti už aj celomatičných vzťahov, ale bola by to aj výdatná, finančná, personálna a materiálna pomoc pre Slovákov v Štúrove a širšom okolí slovenského juhu a zahraničných Slovákov.
Na slovenskom juhu stráca štát svoje kompetencie, dôsledkom čoho sú kritické podmienky tamojších Slovákov. Na problémy narážajú na každom kroku, v školstve, jazykovej oblasti, účasti na verejných veciach, medziľudských vzťahoch či v kultúre. Štúrovčania sa preto opäť obracajú na Maticu slovenskú.
Okrem čoraz silnejšej asimilácie Slovákov, najmä v oblasti školstva v Maďarsku, je dlhoročným problémom vysielanie slovenských médií na území Maďarska. To, čo je už dlhodobo samozrejmé na Slovensku, nie je možné dlhodobo dosiahnuť v Maďarsku. Predseda MS Marián Gešper ubezpečil predsedníčku Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Martu Demjénovú, že sa oboznámi s možnosťami vysielania slovenskej verejnoprávnej televízie aj na územie Maďarska a pokúsi sa o riešenie tohto problému.

Margaréta Vyšná

 

Štúrovo

Štúrovo

Štúrovo

Štúrovo

 

2018-02-26T16:40:05+00:0026 februára 2018 |Nitriansky kraj|
X