Prezentácia knihy Margity Ivaničkovej


//Prezentácia knihy Margity Ivaničkovej

Trenčín,

Spisovateľku, Ing. Margitu Ivaničkovú , rodáčku z Trenčína, vníma kultúrna verejnosť ako poetku, autorku kníh pre deti a mládež, korešpondentku Literárneho týždenníka a tajomníčku Trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov. Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú ale vzťah k písaniu a literatúre si niesla v sebe od študentských rokov , počas štúdia na gymnáziu v Trenčíne. Prvé básne publikovala v stredoškolských literárnych časopisoch, neskôr v Literárnom týždenníku, Slovenských pohľadoch, Slovenských národných novinách, Slovenskom rozhlase a mesačníku pre mladú literatúru Dotyky . Na verejnosť vystúpila básnickou zbierkou Všetkým dňom stvorenia. Jej druhá zbierka pre dospelých je Fotosyndcéra, vyjadruje v nej názor , že rodina je podstatou života slovenského spoločenstva. Priznala, že ju od začiatku priťahovala literárna tvorba pre deti a mládež. Stalo sa. V poradí druhú knižku básní Aj v rozprávke je to tak, venovala deťom. Najmladším čitateľom je napísaná knižka Pyžamkáči .Patrí deťom, ktoré si na noc obliekajú obrázkové pyžamká. Pre naše „najdrahšie poklady“ je kniha rozprávok o drahých kameňoch Kamienka a viťúz.
Spisovateľka miluje prírodu a zvieratá a veľmi dobre im rozumie. Z tejto lásky a poznania sa zrodila kniha S tromi psami za pätami s podtitulom Zvieratá vedia o nás viac, ako si myslíme. Knihu výstižnými a neopakovateľnými ilustráciami doslova vyšperkoval, akademický maliar Juraj Oravec.
Prezentácia tejto nevšednej knihy, určenej nielen mladým ľuďom ale aj ich rodičom a dospelým, sa uskutočnila19. apríla v spoločenskej miestnosti Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, kde prítomných srdečne privítala jej riaditeľka Ing. Gabriela Krokvičková. Napriek aprílovému upršanému počasiu, sa stretli známi a rodina spisovateľky, bývali kolegovia ,členovia Literárneho klubu Omega, členovia MO MS v Trenčíne.
Margita Ivaničková stála pri oživotvorení MO MS po roku 1989, zvolená do výboru ako podpredsedníčka a od roku 1994 predsedníčka. Stála pri zrode a každoročne organizuje s MO MS v Trenčíne a Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne, tento rok jubilejný 25. Ročník Literárnej súťaže Jozefa Braneckého ,Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Spolu s Jaroslavom Rezníkom , spoluzakladateľom súťaže ,predsedom poroty tejto nielen celoslovenskej súťaže ale v posledných rokoch s účasťou autorov zo zahraničia. Súťaž dlhoročne podporuje Matica slovenská.
Pozvanie prijal čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov Jaroslav Rezník, za útvar kultúry TSK Ing. Mirka Mazánová a Janka Bartošová, člen Trenčianskej odbočky SSS spisovateľ Gejza Sádecký, predsedníčka Únie žien Slovenska Krajskej organizácie Trenčín PhDr. Jana Jablonská a vedúca oblastného pracoviska MS v Trenčíne Mgr. Sindy Straková. Príjemnú , takmer rodinnú atmosféru dotvárala prítomnosť spisovateľkinho ani nie ročného vnuka Adamka s mamou Zuzkou, ktorý po celý čas nezaplakal a vnímal dianie okolo seba .Druhou atrakciou bol jeden z troch psov rodiny Ivaničkových s ružovým kvetom na obojku , nezaštekal, nebehal , zrejme vycítil sviatočnú chvíľu , ktorú jeho pani prežívala.
Báseň Zvieratníček z prezentovanej knihy, predniesla Mária Blaškovičová .Hudobný zážitok pripravil svojim speváckym umením nadaný mladý spevák Jakub Zboray s korepetítorkou Milicou Ilčíkovou, zo Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne.
Vďačných čitateľov, zážitok z čítania a zamyslenie nad jej posolstvom ,knihe posypanej granulami, zaželali Jaroslav Rezník, riaditeľka knižnice Gabriela Krokvičková a ilustrátor Juraj Oravec.
Skúsená moderátorka, dlhoročná pedagogička Mgr. Nora Hlubinová navrhla , prítomní čo knihu čítali sa pripojili, že kniha S tromi psami za pätami ,ktorá má nenásilne a prirodzene prebudiť v mladých ľuďoch úprimný vzťah k prírode a cit lásky ku všetkému živému, by mala byť doporučená medzi tituly mimočítankovej literatúry. Tento vzťah má zostať prirodzený a trvalý, neprerušovaný nástrahami súčasných technológií.

Jana Poláková
Predsedníčka MO MS v Trenčíne
článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-05-26T13:47:43+00:0026 mája 2017 |Trenčiansky kraj|
X