Prezentácia novej knihy Peter Huba Z božej vôle palatín

thumbnail

Dolný Kubín, 27. 3. 2017

Oravský región neustále dýcha kultúrnym dianím v duchu matičného hnutia. Dňa 27. 3. 2017 sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka konala prezentácia a krst knihy spojený s autogramiádou autora Petra Hubu Z božej vôle palatín. Akcia sa konala pod patronátom: Žilinský samosprávny kraj,Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne,Vydavateľstvo Tranoscius v Liptovskom Mikuláši,Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne a na pozvanie samotného autora Petra Hubu. Samozrejme ako predseda MO MS Istebné som s potešením prijal pozvanie. Región Orava je hlboko zapísaný dejateľmi a osobnosťami. Rod Turzo k tomuto nepochybne patrí. S úvodného príhovoru autora Petra Hubu.“S tým sa narodili. Boli predurčení na veľké veci. Správa rozsiahlych majetkov,ich zveľaďovanie bolo zaznačené už pri ich narodení neviditeľným písmom. Patrilo to k menu. Rod Turzo. Znelo to ako hlas najmohutnejšieho zvona v krajine a bolo jedno,či spišská alebo oravsko-bytčianska vetva. A z toho rodu najvyššie vystúpil Juraj Turzo-uhorský palatín,po kráľovi najvplyvnejší človek v krajine. V úrade palatína sa Juraj Turzo snažil o udržanie politickej rovnováhy v krajine. Sústredil sa hlavne na Sedmohradsko ako na ohnisko politického napätia,v ktorom neustále vznikali povstalecké nálady. Ako palatínovi sa mu darilo udržiavať v krajine relatívny pokoj a veľmi dôležité bolo,že nevypukla nová vojna s Turkami.“
Juraj Turzo sa zúčastnil viacerých protitureckých bojov,no hlavne bola významná jeho hodnosť palatína uhorska. V jeho aktivitách bol významný aj rok 1610 keď zvolal Žilinskú synodu na ktorej bola vytvorená organizácia evanjelickej cirkvi. Jeho myšlienky boli presadzovať aj voľnosť vierovyznania. No hlavne ako palatín hájil záujmy Slovákov. Zrejme pod jeho vplyvom sa v uzneseniach po roku 1606 používal štátoprávny pojem „natio Slovica.“ Od roku 1616 bol hlavný župan Oravy. Juraj Turzo bol veľmi významným podporovateľom humanistickej vzdelanosti.
V programe vystúpili žiaci a pedagógovia ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne a hostia a účastníci prezentácie si zo záujmom vypočuli čítanie s knihy pár zaujímavých úryvkov ktoré predniesol Jozef Kaščák. Opäť musím konštatovať že Matica slovenská je vždy pri významných aktivitách aj ako spoluorganizátor a veľká vďaka patrí aj Petrovi Hubovi autorovi viacerých publikácií ako matičiarovi,historikovi a v jednej osobe riaditeľovi Oravskej knižnice Antona Habovštiaka.

Pavol Stuchlý, predseda MO MS Istebné

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia