Prezentácia prinášajúca ovocie

thumbnail

Návod, ako využiť matičný potenciál v prospech zlepšenia renomé organizácie a zároveň získať financie na ďalšiu činnosť.

Matica slovenská, prostredníctvom Miestneho odboru Zvolen, bola prítomná na jednom z najstarších jarmokov na Slovensku - vo Zvolene. Členovia miestneho odboru pripravili reprezentatívny Matičný stan, kde okrem svojej činnosti prezentovali aj produkciu matičného vydavateľstva a návštevníkov hostili lahodnou kávou, čokoládou i punčom. K dispozícii boli aj nové matičné prezenty s redizajnovaným logotypom Matice slovenskej (MS). Tentokrát však, okrem darčekov ku knihám, nebolo nič zadarmo. Matičiari sa takto snažili získať prostriedky na financovanie ďalšej činnosti. Na pomoc si prizvali aj profesionálov z gastronomickej praxe, ktorí sa postarali o zariadenie a skutočne kvalitný nápojový servis. Bohatá ponuka titulov výhradne z produkcie Vydavateľstva MS bola nie len výbornou prezentáciou činnosti Matice, no zároveň lákadlom pre verejnosť. Ľudia hodnotili matičný sortiment viac ako pozitívne. Podľa reakcií návštevníkov aj vyhodnotenia realizácie stánku sa miestny členovia dohodli na pravidelnej účasti Matice na mestských akciách. Takáto forma propagácie sa totiž ukázala ako veľmi vhodná, nie len na prezentáciu matičných aktivít, zlepšovania povedomia o našej najstaršej kultúrnej ustanovizne, ale aj ako priestor na získavanie príspevkov na ďalšiu činnosť. Matičiari aj napriek nepriaznivému počasiu utŕžili vyše 500 €, z čoho takmer polovica predstavuje príjem do rozpočtu miestneho odboru. Ako sa vraví - kde je vôľa, tam je cesta. Vidíme sa teda pri najbližších trhoch priatelia a dúfajme, že nie len vo Zvolene.

Text, foto: Julo Lacko

článok neprešiel jazykovou úpravou