Prezident I. Gašparovič sa zaujíma o vyšetrovanie kauzy Národného pokladu, Matičný Rok kráľa Svätopluka a Andreja Hlinku


//Prezident I. Gašparovič sa zaujíma o vyšetrovanie kauzy Národného pokladu, Matičný Rok kráľa Svätopluka a Andreja Hlinku

Rok kráľa Svätopluka a Andreja Hlinku, tak nazvali matičiari budúci rok 2014. Ako spomienku na oboch velikánov slovenských dejín pripraví Matica slovenská (MS) v priebehu budúceho roka mnoho zaujímavých podujatí. Ubehlo totiž 1120 rokov od smrti kráľa Svätopluka a 150. rokov od narodenia Andreja Hlinku. Podľa tajomníka MS P. Cabadaja má Matica ambíciu byť hlavným partnerom Ružomberka, ktoré bude organizovať celonárodné spomienkové oslavy na A. Hlinku.

Plán hlavných kultúrno-spoločenských podujatí podporili aj členovia predsedníctva Matice slovenskej (PMS), ktoré rokovalo v Bratislave. Predsedníctvo prerokovalo návrh rozpočtu na rok 2014 a schválilo harmonogram rokovaní výboru MS na budúci rok. Rozpočet na rok 2014 bude vyrovnaný. Jeho súčasťou je aj suma na realizáciu digitalizácie Archívu MS presahujúca 2 milióny eur. Len 5 percent z nej uhradí Matica, ostatok sú nenávratné finančné  prostriedky z európskych fondov. Výbor sa stretne na troch pracovných a jednom slávnostnom stretnutí. Na schválenie vo  výbore MS PMS  pripravilo výborom pripomienkované podmienky pre vyhlasovanie verejných výberových konaní na riadiace funkcie v ustanovizni.

Podpredseda Matice J. Šimonovič informoval, že dostal odpoveď z Kancelárie prezidenta SR I. Gašparoviča. Hlava štátu požiadala Generálnu prokuratúru SR, aby ho informovala o stave riešenia trestného oznámenia, ktoré podala Matica slovenská na Ing. Jozefa Markuša v súvislosti so známou kauzou defraudácie finančnej časti  Národného pokladu.

IÚ MS

2018-11-08T18:04:12+00:0010 januára 2014 |Nezaradené|
X