Prežívanie pôstneho obdobia


//Prežívanie pôstneho obdobia

Valča, 24. 3. 2019

S takýmto úmyslom sa uskutočnil v Kostole Povýšenia sv. kríža vo Valči dňa 24. marca 2019 koncert STABAT MATER. Prítomným návštevníkom sa predstavil Komorný zbor a orchester pôsobiaci pri Rímskokatolíckej farnosti vo Vrútkach pod vedením Oľgy Cipciarovej a Maroša Kramára. Po úvodnom privítaní pánom farárom Mgr. Štefanom Barillom účinkovali jednotliví sólisti a zbor v bohatom programe. Tak napríklad zaznela „Ave Mária“ od M. Schneidera-Trnavského“ v podaní sólistky Janky Šifrovej, ďalej „Cantalile z flautového koncertu č. 3“ od A. Vivaldiho flautistkou Saškou Ovsiankovou. Hlboko citovo zazneli „Loretánske litánie“ od Vojtecha Mihálika v prednese Márie Bičanovej, ako aj jednotlivé medzihry celého orchestra uvedením „Jesus bleibet meine Freude „od J. S. Bacha, „Anima Christi“ od M. Frisina, „Pie Jesu“ od A. L. Webwra a záverečné „Stabat Mater – 12. časť“ od G. B. Pergolesiho. Každé uvedené dielo bolo na vysokej umeleckej úrovni a odmenené prítomnými vrelým potleskom. Na záver koncertu predstavila predsedníčka MO vo Vrútkach pani Blahušiaková menovite jednotlivých účinkujúcich a starostka obce JUDr. Mária Ondráčková sa poďakovala za hlboký citový zážitok prítomných farníkov.

 

Ján Lučan,
predseda MO MS vo Valči

Jaromár Meriač   (autor fotografií a videa)

https://obecvalca.rajce.idnes.cz/Koncert_komorneho_orchestra_a_zboru_pod_vedenim_Olgy_Cipciarovej_a_Marosa_Kramara_z_Vrutok_v_Rimsko-katolickom_kostole_vo_Valci

 

https://www.youtube.com/watch?v=8qSmyYzcVUQ

 

 

2019-03-31T18:40:44+00:0029 marca 2019 |Žilinský kraj|
X