Prínos cyrilo-metodského odkazu pre Slovensko si pripomenuli aj na hornej Nitre


//Prínos cyrilo-metodského odkazu pre Slovensko si pripomenuli aj na hornej Nitre

Prínos byzantských vierozvestcov pre súčasnú slovenskú spoločnosť vyzdvihli počas tohtoročného Sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda aj obyvatelia hornej Nitry. Na udržiavaní pamiatky svätcov v regióne záleží už dlhé roky najmä matičiarom.
Odkaz solúnskych bratov si 4. júla pripomenuli pietnou spomienkou pri súsoší svätcov v Prievidzi, ku ktorému položili vence zástupcovia miestnej Matice slovenskej a mesta Prievidza. „Som presvedčený o tom, že na poznaní vlastnej národnej minulosti dokážeme v súčasnosti stavať a s odkazom na ňu sebavedome konať. Na cyrilo-metodských základoch stojí moderná Slovenská republika, čo potvrdzuje aj preambula našej ústavy,” zdôraznil význam tejto spomienky riaditeľ Domu Matice slovenskej Prievidza Vlastimil Uhlár.
Nezmazateľnú stopu vo formovaní národnej identity Slovákov zdôraznila aj Eva Baničová, podpredsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Prievidza: „Význam priebehu a výsledkov misie Konštantína a Metoda na Veľkej Morave nadobúda oveľa závažnejší význam až s odstupom času. O to viac si dnes uvedomujeme, že dialóg s ich dielom je stále otvorený – z minulosti poučný, pre prítomnosť autentický a do budúcnosti inšpiratívny.” Od príchodu vierozvestcov na Veľkú Moravu uplynulo už 1154 rokov a ich pôsobenie je vnímané ako položenie základov pre ďalší náboženský a kultúrno-vzdelanostný vývoj slovenského národa.
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda si Hornonitrania pripomenuli 5. júla priamo pri prameni národnej rieky Nitra a výstupom na Kľak. Na 19. ročníku sa zúčastnilo až sto nadšencov turistiky.

Mgr. Viera Uhlárová
MO MS Prievidza

článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-08-20T18:19:46+00:0020 augusta 2017 |Trenčiansky kraj|
X