Pripomenuli si výročie vzniku slovenskej autonómie


//Pripomenuli si výročie vzniku slovenskej autonómie

Rokoval výbor Kongresu slovenskej inteligencie

Výbor Kongresu slovenskej inteligencie sa stretol  na rokovaní 6. 10. 2017 v Bratislava, MS bola zastúpená viacerými vrcholnými predstaviteľmi. Okrem iného si účastníci stretnutia pripomenuli a uctili výročie vzniku slovenskej autonómie zo 6. októbra 1938. Deklarácia autonómie Slovenska bola podpísaná v Katolíckom dome v Žiline v onen deň za účasti HSĽS a hlavnej väčšiny vtedajších slovenských politických strán. V ten deň pražskou vládou došlo aj k vymenovaniu Jozefa Tisa za ministra pre správu Slovenska, ako aj ďalších slovenských ministrov. Túto deklaráciu neskôr ratifikovalo aj Národné zhromaždenie Česko-Slovenskej republiky. KSI sa zaoberal najmä snahami vlády a prezidenta SR o vstup do tzv. užšieho jadra únie. Predseda MS Marián Tkáč v tejto súvislosti informoval o podujatí Matice slovenskej, ktoré bude 30. októbra, spomenul, že predseda vlády R. Fico podľa jeho informácií čaká podnety od národných spolkov a združení. Martin Lacko, hovorca KSI, uviedol navrhnuté vyhlásenie, k čomu diskutovali Marián Servátka, Marián Tkáč, Štefan Martinkovič, Fedor Lajda. Vyhlásenie KSI je uverejnené na inom mieste SNN. Výbor KSI sa venoval aj zborníku VIA MAGNA, ktorý je zostavený zo štúdií a príspevkov, prednesených na Valnom zhromaždení minulý rok v Ľubochni.  V. Komora priblížil vznik zborníka: vydala ho Matica slovenská v spolupráci s Vlastivedným odborom MS, a poďakoval zainteresovaným – MS i autorom za spoluprácu. Zakúpiť si ho možno cez matičné vydavateľstvo.  Minulý mesiac sa konala v Bratislave významná konferencia „Právny štát – právo na pravdu“, ktorú spoluorganizoval aj KSI a na ktorej vystúpil Vladimír Mečiar a Štefan Harabín.  Eva Zelenayová podrobnejšie informovala o organizátoroch Iniciatíva 2016, ako aj o priebehu samotnej konferencie. Vladimír Mečiar pripustil, že je ochotný znova sa vrátiť do politiky. Stále tu podľa neho jestvujú štruktúry niekdajšieho HZDS. Je potrebné ich oživiť a založiť novú politickú stranu. Tiež je treba s predstihom hľadať meno kandidáta, ktorého by národné sily mohli postaviť do prezidentských volieb. Iniciatíva 2016 má takú osobnosť,  je ňou napríklad prof. Emília Hrabovec. V diskusii Ján Dudáš spomenul zjednocovanie národne orientovanej inteligencie, Viliam Oberhauser spomenul mnohé aktivity Matice slovenskej. Martin Lacko sa vyjadril k pomoci pre KSI, ako aj, že v rade vlády pre mimovládne inštitúcie dostávajú finančnú podporu len protislovenské mimovládky. Libuša Klučková doplnila iný problém: situácia Slovákov na juhu je už neudržateľná, zanikajú slovenské školy, splnomocnenec vlády Ravasz pripravuje plán, že slovenčina bude na menšinových školách v SR vyučovaná ako druhý jazyk a to nemôžeme pripustiť. Doplnil to Ľubomír Pajtinka: situácia je vážna, Maďari už v podstate riadia školskú politiku na juhu, maďarská vláda dáva rodinám detí, ktoré ich zapíšu do MŠ s vyučovacím jazykom maďarským, finančný príspevok. Podmienkou je však otvorenie účtu v OTP banke, teda maďarskej štátnej banke. Upozornil aj na používanie nesprávnej terminológie – nehovorme o „maďarských školách“, ale o školách s vyučovacím jazykom slovenským. O vážnej situácii na juhu informoval aj niektorých poslancov NRSR, no bez odozvy.  Rokovanie KSI ukázalo potrebu riešenia vážnych celospoločenských problémov, ktoré sa týkajú Slovenska a Slovákov, ako i iných obyvateľov a to v širších svetových súvislostiach.

Viliam Komora
Foto: autor a Martin Lacko

článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-10-11T14:44:37+00:0011 októbra 2017 |Bratislavský kraj|
X