Pripomenutie si 169. výročia popravy Juraja Langsfelda


//Pripomenutie si 169. výročia popravy Juraja Langsfelda

Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici a Mesto Kremnica si dňa 21. júna 2018 pripomenuli smutnú dejinnú udalosť, akou bola poprava Juraja Langsfelda, bojovníka za práva slovenského národa proti maďarizácii. Keď ho chytili a odmietol vstúpiť medzi honvédov, radšej zvolil dobrovoľne smrť, než by zradil ideály, za ktoré bojoval so zbraňou v ruke a svojich spolubojovníkov. Okrem iného v príhovoroch sme si pripomenuli výstavbu pomníka nad jeho hrobom.
Počas maďarizácie hrob Langsfelda nesmel byť udržiavaný a postupne spustol. Dôstojnej úpravy hrobu sme sa dočkali až po skončení 1. svetovej vojny. Podnet Miestnemu odboru MS v Kremnici na zhotovenie pomníka dali: Pavol Fábry a Jozef Gregor Tajovský, ktorý v roku 1922 zabezpečil jeho vybudovanie. V nezmenenej podobe sa zachoval až do dnešných dní. Pri prácach pomáhali zdarma robotníci mincovne pod vedením Ing. Jána Horáka, neskoršieho riaditeľa mincovne. Akademický sochár Čejka vyhotovil zdarma pamätnú tabuľu odliatu z bronzu. Mesto zdarma dalo materiál i povozy a pomohli aj obyvatelia Kremnice. Pomník pozostáva z vysokej kamennej ohrady vyplnenej zeminou, v ktorej strede je veľký kamenný balvan 30 metrických centov ťažký, ktorý dva dni dopravovalo robotníctvo z mincovne na hrob. Pomník bol slávnostne odhalený dňa 28. októbra 1922.
Oslavy sa začali slávnostnými bohoslužbami v evanjelickom kostole a pokračovali pri pomníku, kde slávnostnú reč predniesol Jozef Gregor Tajovský a následne s príhovormi vystúpili ďalší hostia. Miestny odbor MS pri tejto príležitosti vydal v roku 1923 brožúrku pod názvom „Slovenský dobrovoľník, mučedlník, Juraj Langsfeld“. Je to jediný písomný materiál opisujúci život a popravu Langsfelda i priebeh vybudovania a odhalenia pomníka. Pozemok pod hrobom odkúpila Matica slovenská od vtedajších majiteľov Baranovcov, takže Langsfeld odpočíva v matičnej pôde.
Program moderovala Lubica Négerová. Prednesené príhovory boli vhodne doplnené členkami SPOZ mesta Kremnica. Prítomní boli okrem iných hostí aj traja potomkovia po rodine Langsfeldovej, Ing. Vladimír Plžik, starosta obce Sučany, Miroslav Miert, predseda MO MS Sučany a Milan Kožuch, Martin. Z dôvodu rekonštrukcie cesty 1/65 sa podujatie uskutočnilo v Radnej sieni MsÚ v Kremnici a vence na hrob Langsfelda položila len delegácia.

 

Milan Rybársky, predseda MO MS
foto: Mgr. Marek Hanuska

2018-07-11T13:53:27+00:0011 júla 2018 |Banskobystrický kraj|
X