Pripomínajú si tradície

thumbnail

Tradičné páračky a zvyky na Ondreja a Luciu pripravil MO Matice slovenskej vo Valči v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine a obcou Valča. Podujatie plánované ako posledné v tomto roku v rámci projektu Rok na dedine sa uskutočnilo dňa 10.decembra 2016 v Kultúrnom dome vo Valči. Návštevníci najmä mladší sa mohli oboznámiť s tradíciami starých materí v podaní starších žien matičiarok s pripomenutím rôznych zvyklosti a zážitkov spomínaných počas páračiek. K ženským piesňam sa pridali  aj muži s doprovodom harmoniky a fujaristom Adamom Kašniarom. Záver dnešných páračiek sa nezaobišiel bez pohostenia domácou gazdinou a poďakovaním susedkám za pomoc a pokračovanie v nasledujúcich večeroch. Nakoľko v tomto ročnom období sa na dedinách uchovávali  na Ondreja a potom aj na Luciu tradične rôzne zvyky,  tieto predviedli členky FS Valčianka s detičkami v rôznych podobách. Zaujímavé predvedenia odmeňovali návštevníci častým potleskom. V závere  poďakovala starostka obce organizátorom za vynikajúcu prípravu a sprostredkovania tradícií najmä mladšími učínkujúcimi, čo dáva predpoklad ich odovzdávať  aj nasledujúcim generáciám.

Poznámka: Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Matice slovenskej.

Ján Lučan,
predseda MO MS vo Valči

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiami (doc)