Prof. I. Sedlák – spomienka smutné matičné pripomenutie

//Prof. I. Sedlák – spomienka smutné matičné pripomenutie

Prof. I. Sedlák – spomienka smutné matičné pripomenutie

2017-10-06T15:50:45+00:00

Martin, 4. 10. 2017

Na začiatku októbra (4. 10) sa matičiari, kolegovia, blízki a priatelia stretli na Národnom cintoríne v Martine, aby si pripomenuli smutné výročie, keď pred rokom odišiel do večnosti dlhoročný a bezosporu jeden z najvýznamnejších súčasných matičných dejateľov. Pri hrobe prof. PhDr. Imricha Sedláka, CSc. sa stretli, aby si uctili a pripomenuli jeho významné dielo, ktoré vykonal nielen pre našu najstaršiu národnú, kultúrnu a vedeckú ustanovizeň, ale aj pre slovenský národ a náš štát. Taktiež duchovne a modlitbou sa spojili, aby si uctili tohto významnému činovníka, literárneho historika, kulturológa, vedca, vysokoškolského pedagóga… Pripomenuli tiež, že Mesto Martin, kde prežil svoje najplodnejšie roky, teda v rámci činnosti v MS takmer päťdesiat rokov, pripravuje jeho ocenenie in memoriam v oblasti odborného a zanieteného pôsobenia v oblasti histórie, literatúry a kultúry Slovenska, ako aj za propagáciu a rozvoj mesta. Toto všetko vykonal predovšetkým ako zanietený, hrdý a šľachetný predstaviteľ Matice slovenskej. Len krátko spomeňme jeho neoceniteľné dielo v oblasti slovenského múzejníctva, kde osobne či už ako autor, resp. spoluautor sa pričinil okrem iných o zrod či rekonštrukciu Múzea Ľudovíta Štúra, Múzea Alexandra Puškina, no najmä Slovenského národného literárneho múzea. Taktiež to je miesto jeho posledného odpočinku telesnej schránky, teda Národného cintorína, na ktorom taktiež dlhodobo a systematicky pracoval. Významný podiel mal aj na prijatí zákona o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovenska. Pokiaľ spomeniem jeho slová, tak najvýraznejším čo dosiahol bolo presadenie, pochopenie a porozumenie v rámci nášho národa, integrácie sa Slovákov či už z východu, západu, stredu či juhu, teda ako jeden svojbytný a svorný slovenský národ. Mohli by sme veľa písať o prof. Sedlákovi. Na záver skôr však o Matici slovenskej, čomu by sa akiste potešil, čo vieme tí, ktorí sme ho bližšie a dlhšie poznali. Aj takéto spomienkové kultúrne a duchovné stretnutia majú obrovský význam a dôležitosť a poukazuje to rovnako aj na Maticu slovenskú a jej jasné vízie do budúcnosti, ciele a perspektívy, v čom bude a musí nasledovať, čo je zároveň vyvracanie negatívnych rečí voči nej. Treba len pokračovať, pracovať, posúvať tieto snahy ďalej a ďalej a spoločne pokračovať pre navrátenie významu našej “Matičky” do ďalších rokoch a pre ďalšie generácie. Tí čo sme ho väčšmi a dlhšie poznali, vieme, že týmto riadkom a slovám by sa isto potešil a pookrial by, že tu ešte sú ďalší ľudia, ktorí budú nasledovať v jeho zámeroch, chcení, práci, myšlienkach a skutkoch. Tak nech Pán Boh pomáha našej slovenskej matičke. A večná pamiatka prof. Imrichovi Sedlákovi.

text a foto: Viliam Komora

článok neprešiel jazykovou úpravou

X