Prof. Imrich Sedlák ocenený – najvýznamnejší z novodobých matičiarov


//Prof. Imrich Sedlák ocenený – najvýznamnejší z novodobých matičiarov

Jednej z najvýznamnejších osobností novodobej matičnej histórie prof. PhDr. Imrichovi Sedlákovi, CSc. bola udelená Cena mesta Martin in memoriam za intenzívne a odhodlané pôsobenie v oblasti vedy, literatúry, histórie a kultúry Slovenska i mesta Martin, jeho propagáciu a rozvoj. Cenu prevzala manželka PhDr. Viera Sedláková, za účasti profesorovej dcéry PhDr. Kataríny Sedlákovej, PhD. a malej vnučky Katky. Manželka ako tajomníčka matičného Národopisného odboru zároveň zastupovala aj Maticu slovenskú, keďže udelenie ocenenia bolo práve v okamihu konania volieb funkcionárov počas matičného valného zhromaždenia. Ocenenie bývalého podpredsedu, správcu, vedeckého tajomníka, funkcionára a člena výboru MS vypracoval a za MS navrhol člen výboru MS Viliam Komora v spolupráci s viceprimátorom mesta Martin Imrichom Žigom.

Odovzdanie sa uskutočnilo počas slávnostného udeľovania verejných uznaní a ocenení mesta Martin 2017 v piatok 10. novembra. Prof. PhDr. Imrichovi Sedlákovi, CSc. udelili cenu za odborné a zanietené pôsobenie v oblasti histórie, literárnej vedy, literatúry a kultúry Slovenska, za propagáciu a rozvoj mesta Martin.  Pripomeňme, že profesor Imrich Sedlák sa narodil 21. 1. 1933 v Červenici pri Prešove. Študoval na Filologickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove slovenskú literárnu históriu, kde neskôr pedagogicky pôsobil a vedecky sa zameral na literárne a kultúrne tradície Slovákov a Slovenska v slavistickom kontexte. Osobitne sa venoval regiónu východného Slovenska z hľadiska integrácie v rámci národa a SR. Ako literárny a kultúrny historik, vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník sa vyše 50 rokov venoval rozsiahlej vedecko-výskumnej i publikačnej činnosti. Podpísal sa pod stovky štúdií a desiatky významných vedeckých publikácií. Bol vedúcim autorských kolektívov, spoluautorom a editorom významných diel ako napr. Strieborný vek a Dejiny slovenskej literatúry. Nejedna literárno-múzejná výstava či expozícia nielen Matice slovenskej je jeho dielom. V roku 1976 začal pracovať v Matici slovenskej, dovtedy bol jej neplateným funkcionárom a celoslovenským podpredsedom, a následne sa stal jedným z jej najvýznamnejších vedcov a najaktívnejších činovníkov. Napomáhal aj propagáciu a rozvoj mesta Martin. Stál pri rekonštrukcii Národného cintorína i prvej budovy Matice slovenskej. Vynaložil veľké úsilie pri spracovávaní a realizácii expozície Slovenského národného literárneho múzea, ktoré dodnes slúži širokej verejnosti. Osobne sa zaslúžil na tvorbe koncepcie, príprave rokovaní a podkladov na prijatie zákona o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov.

 

Viliam Komora, Foto: Mesto Martin

článok neprešiel jazykovou úpravou

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/MTC1379.jpg” image_id=”23591″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/MTC1430.jpg” image_id=”23593″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/MTC1430.jpg” image_id=”23593″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/MTC1430.jpg” image_id=”23593″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/MTC1430.jpg” image_id=”23593″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/MTC1430.jpg” image_id=”23593″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/MTC1430.jpg” image_id=”23593″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/MTC1430.jpg” image_id=”23593″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/MTC1430.jpg” image_id=”23593″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/MTC1430.jpg” image_id=”23593″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/MTC1430.jpg” image_id=”23593″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/MTC1430.jpg” image_id=”23593″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/MTC1430.jpg” image_id=”23593″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/MTC1430.jpg” image_id=”23593″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/MTC1430.jpg” image_id=”23593″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

2017-11-16T09:45:43+00:0014 novembra 2017 |Žilinský kraj|
X